Forskning ved Lovisenberg sykehus

Her kommer info om forskning (seksjonsside)

​Sideinnhold,

 • 23.08.2019
  Disputas Gunnar Petursson

  30. august 2019 i auditorium, Kreftsenteret, Ullevål sykehus kl. 13:15.

 • 26.09.2019
  Open lecture by Bradley Aouizerat

  Update on the Molecular Basis of Common Symptoms of pain and fatigue.

 • 10.02.2020
  Norwegian Harkness Fellow

  Ane-Kristine Finbråten, lege og postdoc i Medisinsk klinikk, LDS, er valgt ut som ny norsk Harkness fellow med The Commonwealth Fund. Finbråten jobber med behandling av hepatitt-C.

 • 27.02.2020
  Disputas: Cecilie Piene Schrøder

  Fredag 06. mars forsvarte Cand.med. Cecilie Schrøder sin avhandling for graden ph.d.

 • 26.04.2019
  Ungdomsråd på Lovisenberg

  Vi har invitert ungdom fra 16 til å delta i vårt ungdomsråd som er under etablering. Første møter er holdt, og vi ser frem til samarbeidet.

 • 29.04.2019
  Skulderakademiet på Lovisenberg

  Sykehuset som behandler flest skulderlidelser i Norge var nylig kursarena i avansert skulderkirurgi.

 • 03.05.2019
  Solli og Kjos om Musikkterapi på NRK P2

  Musikkterapirommet - et rom som kan redde deg fra helvete - hør intervjuet i NRK P2 her, med Angelica Kjos og Hans Petter Solli.

 • 03.05.2019
  Velkommen til LDS

  Lovisenberg Diakonale Sykehus er lokalsykehus for flere av Oslos bydeler, med øyeblikkelig-hjelp funksjon innen områdene indremedisin og psykisk helsevern.

 • 26.04.2019
  Eggesbø om diabetesartikkel

  Den omtaler en sammenlignende studie om virkningen av medikamentene Toujeo og Tresiba.

 • 20.05.2019
  BWS: Systematisk oppfølging

  -Vi anbefaler at alle barn og unge som har fått diagnosen Beckwith-Wiedemann syndrom, henvises til oss, sier logoped Pamela Åsten ved TAKO-senteret.

 • 20.05.2019
  Duchennes muskeldystrofi: Trening kan øke gapeevnen

  Gapeøvelser og tyggetrening bør inngå i daglig trening for gutter med diagnosen Duchennes muskeldystrofi (DMD) fra ung alder til voksen.

 • 21.05.2019
  Livskvalitet og psykisk helse

  Sjeldne diagnoser medfører psykiske plager og redusert livskvalitet i ulik grad, viser en studie som ble gjennomført i 2014. Studien gir innsikt i viktige faktorer som kan være med å bidra til enda bedre omsorg og behandling for personer me...

 • 20.05.2019
  Munnen – viktig del av kroppen

  De fleste av oss bruker munnen til å spise, drikke, og snakke uten egentlig å tenke på hvordan vi gjør det. Noen av de som har funksjonshemminger som følge av sjeldne diagnose opplever utfordringer med å øve seg opp til å få kontroll på munnen.

 • 20.05.2019
  Ny studie om medfødt tannmangel

  En ny kvalitativ studie viser hvorfor psykisk helse og livskvalitet er redusert hos personer født med tannmangel.

 • 12.06.2019
  Stänicke bidrar til rapport om barn

  Hun fokuserer på hvordan vi kan forstå selvskading ut i fra psykologiske utviklingstema i ungdomstiden – som løsrivelse, identitet og selvutvikling.

 • 02.08.2019
  Mentaliseringsteam gir effekt for ungdom

  Teamet arbeider med ungdom som har selvskadings- og selvmordsproblematikk.

 • 05.08.2019
  Endringer i varselordningen

  Fra 1. juli 2019 utvides plikten til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skade etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

 • 23.08.2019
  Kaja fra Lovisenberg DPS får Inspirasjonsprisen 2018

  Psykolog Kaja Asbjørnsen Betin får prisen for sitt systematiske arbeid med å formidle kunnskap om digital psykisk helsearbeid. 

 • 28.08.2019
  Forskningsnyhet02

  ingress

 • 06.09.2019
  Årets doktorgrad til Østlie

  Psykologspesialist og forsker ved LDPS Kristin Østlie ble tildelt prisen på Psykologforeningens kongress.

 • 17.10.2019
  Vellykket med tannimplantater

  Tannimplantater hos personer med diagnosen osteogenesis imperfekta (OI) har nesten samme levetid som hos friske personer.

 • 17.10.2019
  Stramt tungebånd

  Et stramt tungebånd er unormalt kort, fortykket og festet høyt oppe på tungen.

 • 24.10.2019
  Forsker på Marfan syndrom

  Er det sammenheng mellom søvnapné og hjertefeil ved Marfan syndrom? Bidrar kraniofaciale forhold til søvnapné?

 • 04.11.2019
  Kroppsstabilitet og oralmotorikk

  Lær deg ulike teknikker for å stabilisere pasienten under oralmotorisk trening og behandling. Her viser spesialfysioterapeut Malik Mahic ved TAKO-senteret, hvordan du kan hjelpe pasienten i en stabil posisjon i tannlegestolen.

 • 21.11.2019
  Bente Westad i filmen Håp

  Bente Westad spiller seg selv i rollen som kreftsykepleier i filmen Håp. Filmen hadde premiere 20/11 og er regissert av Maria Sødahl og basert på hennes historie.

 • 21.11.2019
  FACT ung etableres

  Landets første FACT ung etableres nå i bydelene Grünerløkka og St.Hanshaugen i samarbeid med Nic Waals Institutt. Helseministeren kom på besøk.

 • 28.11.2019
  OHO gir LDS prisen Årets medlemsbedrift 2019

  Som lærebedrift innen helsearbeiderfaget er LDS medlem av Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (OHO).

 • 09.12.2019
  Disputas: Line Indrevoll Stänicke

  Torsdag 19.12 forsvarer Line Indrevoll Stänicke sin avhandling med tittel: ’The punished self, the unkown self, and the harmed self- towards a more nuanced understanding of self-harm in adolescence’.  

 • 13.12.2019
  Senter for eliminasjon av hepatitt C

  5/12 åpnet Senter for eliminasjon av hepatitt C (SELIHEP) ved Unger-Vetlesens Institutt på Lovisenberg sykehus. Sykehuset har mange pasienter med ruserfaring og kronisk hepatitt C.

 • 03.01.2020
  Forskningsmidler for 2020 tildelt - Helse Sør-Øst RHF

  Styret i Helse Sør-Øst tildelte i år seks stipender til Lovisenberg Diakonale Sykehus. Veldig gledelig! 

 • 03.01.2020
  Forskningsmidler til NWI

  Fire nye forskningsprosjekter innen psykisk helsevern barn og unge har fått tildelt regionale forskningsmidler fra HSØ.

 • 13.01.2020
  6 uker til god søvn

  Boka "Søvnskolen" av psykologene Lina Elise Hantveit og Line Rustberggaard, som leder Søvnskolen ved Lovisenberg DPS blir godt mottatt.

 • 23.01.2020
  Økt gebyr for ikke å møte til poliklinisk time

  Fra 01.01.2020 økes gebyret for ikke å møte til avtalt poliklinisk time fra 702 kroner til 1053 kroner.

 • 17.02.2020
  Program og påmelding til forskningsdagen 27. mars

  Nå kan du melde deg på til forskningsdagen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

 • 26.02.2020
  Disputas: Anita Tollisen

  Tirsdag 03. mars forsvarte MNSc Anita Tollisen sin avhandling for graden ph.d.

 • 02.03.2020
  Kreft, blodsykdommer og lindring

  Lovisenberg Diakonale Sykehus ønsker pasienter og pårørende velkommen til poliklinikk  for kreft, blodsykdommer og lindring i nyoppussede lokaler i 3. etg. Lovisenberggt. 17.

 • 31.10.2019
  TAKO-dagene er avlyst!

  TAKO-dagene er avlyst! Dette for å forebygge spredning av coronaviruset. Ny dato for arrangementet er 22.-23. oktober 2020. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere.

 • 16.03.2020
  Ønsker du å gjøre en innsats?

  Lovisenberg Diakonale Sykehus ønsker å utvide laget med flere personer den nærmeste tiden. Vi søker sykepleiere, leger og annet helsepersonell samt ingeniører med medisinteknisk kompetanse.

 • 20.03.2020
  Psykisk helsevern og korona

  Sykehuset og bydelene samarbeider for å ivareta pasientene best mulig ut fra situasjonen, samtidig som nasjonale retningslinjer og smittevernregler følges.

 • 21.03.2020
  Godt å se et ansikt

  Ved Nic Waals Institutt er videokonsultasjoner løsningen på veldig mange pasientsamtaler.

 • 02.03.2020
  Planlagt pasientbehandling trappes opp

  Planlagt aktivitet trappes nå opp igjen. Pasienter med planlagt time får beskjed, følg med på telefonen, du kan også ta kontakt med avdelingen der du har time.

 • 29.04.2020
  Forskningsmidler til ÅPEN DØR Lovisenberg

  Innovasjonsmidler fra Norges Forskningsråd til ÅPEN DØR LOVISENBERG (LOADS)

 • 08.05.2020
  Spennende ph.d. stilling ved Nic Waals Institutt

  Spennende ph.d. stilling for studie av hvordan psykiske lidelser utvikler seg som del av Psychiatric Genetic Epidemiology (PaGE) group ved Nic Waals Institutt.

Fant du det du lette etter?