Forskning ved Lovisenberg sykehus

Her kommer info om forskning (seksjonsside)

​Sideinnhold,

 • 23.08.2019
  Disputas Gunnar Petursson

  30. august 2019 i auditorium, Kreftsenteret, Ullevål sykehuskl. 13:15.

 • 26.09.2019
  Open lecture by Bradley Aouizerat

  Update on the Molecular Basis of Common Symptoms of pain and fatigue.

 • 10.02.2020
  Norwegian Harkness Fellow

  Ane-Kristine Finbråten, lege og postdoc i Medisinsk klinikk, LDS, er valgt ut som ny norsk Harkness fellow med The Commonwealth Fund. Finbråten jobber med behandling av hepatitt-C.

 • 26.04.2019
  Ungdomsråd på Lovisenberg

  Vi har invitert ungdom fra 16 til å delta i vårt ungdomsråd som er under etablering. Første møter er holdt, og vi ser frem til samarbeidet.

 • 29.04.2019
  Skulderakademiet på Lovisenberg

  Sykehuset som behandler flest skulderlidelser i Norge var nylig kursarena i avansert skulderkirurgi.

 • 03.05.2019
  Solli og Kjos om Musikkterapi på NRK P2

  Musikkterapirommet - et rom som kan redde deg fra helvete - hør intervjuet i NRK P2 her, med Angelica Kjos og Hans Petter Solli.

 • 03.05.2019
  Velkommen til LDS

  Lovisenberg Diakonale Sykehus er lokalsykehus for flere av Oslos bydeler, med øyeblikkelig-hjelp funksjon innen områdene indremedisin og psykisk helsevern.

 • 26.04.2019
  Eggesbø om diabetesartikkel

  Den omtaler en sammenlignende studie om virkningen av medikamentene Toujeo og Tresiba.

 • 20.05.2019
  BWS: Systematisk oppfølging

  -Vi anbefaler at alle barn og unge som har fått diagnosen Beckwith-Wiedemann syndrom, henvises til oss, sier logoped Pamela Åsten ved TAKO-senteret.

 • 20.05.2019
  Duchennes muskeldystrofi: Trening kan øke gapeevnen

  Gapeøvelser og tyggetrening bør inngå i daglig trening for gutter med diagnosen Duchennes muskeldystrofi (DMD) fra ung alder til voksen.

 • 21.05.2019
  Livskvalitet og psykisk helse

  Sjeldne diagnoser medfører psykiske plager og redusert livskvalitet i ulik grad, viser en studie som ble gjennomført i 2014. Studien gir innsikt i viktige faktorer som kan være med å bidra til enda bedre omsorg og behandling for personer me...

 • 20.05.2019
  Munnen – viktig del av kroppen

  De fleste av oss bruker munnen til å spise, drikke, og snakke uten egentlig å tenke på hvordan vi gjør det. Noen av de som har funksjonshemminger som følge av sjeldne diagnose opplever utfordringer med å øve seg opp til å få kontroll på munnen.

 • 20.05.2019
  Ny studie om medfødt tannmangel

  En ny kvalitativ studie viser hvorfor psykisk helse og livskvalitet er redusert hos personer født med tannmangel.

 • 12.06.2019
  Stänicke bidrar til rapport om barn

  Hun fokuserer på hvordan vi kan forstå selvskading ut i fra psykologiske utviklingstema i ungdomstiden – som løsrivelse, identitet og selvutvikling.

 • 29.07.2019
  Pårørendegruppe høsten 2019

  Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus inviterer til Pårørendegruppe. Det er et tilbud til pasientenes pårørende.

 • 02.08.2019
  Mentaliseringsteam gir effekt for ungdom

  Teamet arbeider med ungdom som har selvskadings- og selvmordsproblematikk.

 • 05.08.2019
  Endringer i varselordningen

  Fra 1. juli 2019 utvides plikten til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skade etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

 • 23.08.2019
  Kaja fra Lovisenberg DPS får Inspirasjonsprisen 2018

  Psykolog Kaja Asbjørnsen Betin får prisen for sitt systematiske arbeid med å formidle kunnskap om digital psykisk helsearbeid. 

 • 28.08.2019
  Forskningsnyhet02

  ingress

 • 06.09.2019
  Årets doktorgrad til Østlie

  Psykologspesialist og forsker ved LDPS Kristin Østlie ble tildelt prisen på Psykologforeningens kongress.

 • 17.10.2019
  Vellykket med tannimplantater

  Tannimplantater hos personer med diagnosen osteogenesis imperfekta (OI) har nesten samme levetid som hos friske personer.

 • 17.10.2019
  Stramt tungebånd

  Et stramt tungebånd er unormalt kort, fortykket og festet høyt oppe på tungen.

 • 24.10.2019
  Forsker på Marfan syndrom

  Er det sammenheng mellom søvnapné og hjertefeil ved Marfan syndrom? Bidrar kraniofaciale forhold til søvnapné?

 • 31.10.2019
  Kom på TAKO-dagene

  Det er nå åpnet for påmelding til TAKO-dagene. Fagpersoner fra tannhelsetjenesten, primærhelsetjenesten, PPT, habiliteringstjenesten med flere, er invitert. Klikk på lenke i teksten for dette.

 • 04.11.2019
  Kroppsstabilitet og oralmotorikk

  Lær deg ulike teknikker for å stabilisere pasienten under oralmotorisk trening og behandling. Her viser spesialfysioterapeut Malik Mahic ved TAKO-senteret, hvordan du kan hjelpe pasienten i en stabil posisjon i tannlegestolen.

 • 21.11.2019
  Bente Westad i filmen Håp

  Bente Westad spiller seg selv i rollen som kreftsykepleier i filmen Håp. Filmen hadde premiere 20/11 og er regissert av Maria Sødahl og basert på hennes historie.

 • 21.11.2019
  FACT ung etableres

  Landets første FACT ung etableres nå i bydelene Grünerløkka og St.Hanshaugen i samarbeid med Nic Waals Institutt. Helseministeren kom på besøk.

 • 28.11.2019
  OHO gir LDS prisen Årets medlemsbedrift 2019

  Som lærebedrift innen helsearbeiderfaget er LDS medlem av Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (OHO).

 • 09.12.2019
  Disputas: Line Indrevoll Stänicke

  Torsdag 19.12 forsvarer Line Indrevoll Stänicke sin avhandling med tittel: ’The punished self, the unkown self, and the harmed self- towards a more nuanced understanding of self-harm in adolescence’.  

 • 11.12.2019
  Program og påmelding til Fag- og forskningsdagene i HSØ 2020

  Program og påmelding er nå klart.

 • 13.12.2019
  Senter for eliminasjon av hepatitt C

  5/12 åpnet Senter for eliminasjon av hepatitt C (SELIHEP) ved Unger-Vetlesens Institutt på Lovisenberg sykehus. Sykehuset har mange pasienter med ruserfaring og kronisk hepatitt C.

 • 03.01.2020
  Forskningsmidler for 2020 tildelt - Helse Sør-Øst RHF

  Styret i Helse Sør-Øst tildelte i år seks stipender til Lovisenberg Diakonale Sykehus. Veldig gledelig! 

 • 03.01.2020
  Forskningsmidler til NWI

  Fire nye forskningsprosjekter innen psykisk helsevern barn og unge har fått tildelt regionale forskningsmidler fra HSØ.

 • 13.01.2020
  6 uker til god søvn

  Boka "Søvnskolen" av psykologene Lina Elise Hantveit og Line Rustberggaard, som leder Søvnskolen ved Lovisenberg DPS blir godt mottatt.

 • 23.01.2020
  Økt gebyr for ikke å møte til poliklinisk time

  Fra 01.01.2020 økes gebyret for ikke å møte til avtalt poliklinisk time fra 702 kroner til 1053 kroner.

 • 17.02.2020
  Program og påmelding til forskningsdagen 27. mars

  Nå kan du melde deg på til forskningsdagen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

 • 26.02.2020
  Disputas: Anita Tollisen

  Tirsdag 03. mars forsvarer MNSc Anita Tollisen sin avhandling for graden ph.d. 

Fant du det du lette etter?