MultiKnee

Anners Lerdal er prosjektleder for studien MultiKnee sammen med avdelingsoverlege/ortoped Arild Aamodt.

MultiKnee er en trearmet multisenter randomisert kontrollstudie som vil undersøke effekten av et nytt behandlingsopplegg ved kneartrose. Hensikten med behandlingsopplegget er å redusere smerter, og øke funksjon og livskvalitet hos utvalgte pasienter som har kneartrose.

​I studien vil vi sammenlikne effekten av et trenings- og livsstilsprogram, når dette tilbys i stedet for eller i tillegg til operasjon med kneprotese. Hensikten med behandlingsopplegget er å redusere smerte og øke funksjon livskvalitet hos pasienter med kneartrose. For å bli invitert til å bli med i studien må pasientene vær i risikogruppe for et dårligere resultat dersom de får innsatt kneprotese.

Oversikt over «MultiKnee» behandlingsopplegg

Artroseskole

(Undervisning - fysioterapeuter)

 • Symptomer, risikofaktorer, vektkontroll, behandling
 • Betydning av fysisk aktivitet
 • Riktig aktivitet og trening
 • Mestringsstrategier

Fysisk trening

(2x60-min/uke i 12 uker, fysioterapeut)

 • Oppvarming
 • Styrketrening
 • Funksjonelle øvelser
 • Tøying
 • Måling av fremgang
 • Hjelp til å ta i bruk fredigheter i mental trening
 • Øke motivasjon til å fortsette

Mental trening - e-kurs

(10 moduler, gjøres hjemme)

 • Smerter: årasker og forebygging
 • Smertebehandling
 • Helsefremming og stressreduksjon hjemme og jobb
 • Tilpasning, jobb og fritid
 • Kontroll, svingninger i smerter
 • Vedlikeholde og forbedre resultat

Pasienter som har avtale hos ortoped blir først spurt om å fylle ut et spørreskjema. Dette er frivillig. Svarene på spørsmålene avgjør om pasienten blir invitert til å delta i studien. De pasientene som blir invitert og som samtykker til å bli med i studien blir tilfeldig fordelt (randomisert) på tre ulike grupper. 211 pasienter skal inkluderes i studien, 77 i hver gruppe.
Figur 1 (vedlagt)

Studiepasienter

Gruppe1 - Ikke-kirurgisk gruppe

 • Artroseskole
 • Fysisk trening
 • Mental trening - e-kurs

Gruppe 2 - Kombinert gruppe

 • Operasjon, total kneprotese
 • Artroseskole
 • Fysisk trening
 • Mental trening - e-kurs

Gruppe 3 - Kontrollgruppe

 • Operasjon, total kneprotese
 • Vanlig fysisk trening med fysioterapeut

En pilot (test) av studien starter høsten 2019 og deretter inkluderes pasienter til studien fortløpende. Pasientene vil bli fulgt opp i 2 år etter endt behandling, og blir bedt om å fylle ut spørreskjema etter 3, 6, 12 og 24 måneder.

Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo er ansvarlig for studien. Pasienter rekrutteres fra både Lovisenberg Diakonale Sykehus og Kysthospitalet i Hagevik, Bergen.

Studien har 4 delstudier

Delstudie 1, MutiKnee PAIN (smerte)
Prosjektet skal undersøke effektiviteten av fysioterapi og mental trening, istedenfor eller som tillegg til operasjon med kneprotese, på smerter og knefunksjon etter 1 år.

Postdoktor Maren Falch Lindberg vil arbeide med denne problemstillingen. (Lenke til https://www.lds.no/fag/forskning/forskningsinfo/forskere-ved-lds/lds-forsker-maren-falch-lindberg/


Delstudie 2, MultiKnee QOL (livskvalitet)
Prosjektet skal undersøke hvilke effekter fysioterapi og mental trening har på ben-styrke og bevegelighet og helserelatert livskvalitet.

Doktorgradsstudent og sjefsfysioterapeut Turid Rognsvåg vil arbeide med denne problemstillingen. (Lenke til presentasjon av Turid – se vedlegg).

Delstudie 3, MultiKnee ECO (økonomi)

Prosjektet skal undersøke og sammenligne kostnader relatert til behandlingen i de tre ulike gruppene, samt bruk av helseressurser og medisiner ved 2 års oppfølging.

Doktorgradsstudent med bakgrunn fra master i økonomi vil arbeide med denne poblemstillingen.

Delstudie 4, MultiKnee ADL (aktiviteter i dagliglivet)
Prosjektet skal blant annet sammenligne de tre ulike intervensjonenes effekt på evnen til å drive sport og rekreasjon, gangfunksjon og fysisk ytelse etter 2 år. Videre vil den undersøke barrierer mot og effekter av økt fysisk aktivitet, samt om det er sammenheng mellom noen psykologiske faktorer og funksjonsnivå.

Doktorgradsstudent med bakgrunn fra master i fysioterapi vil arbeide med denne problemstillingen.

Finansiering

Studien mottar støtte fra Norges Forskningsråd (prosjektkode 287816), Helse Sør-Øst RHF (prosjektkode 2018060), Helse-Vest HRF (prosjekt kode 912210), NORSMAN og Lovisenberg Diakonale sykehus.

Medlemmer av forskergruppen MultiKnee (se vedlegg – lage lenke)

Pasientinformasjon

Pasientinformasjonshefte

Forespørsel og samtykkeskriv

Aktiviteter

Følg MultiKnee på Facebook. Lenke Security Check Required

Presentasjon av studien MultiKnee, og bakgrunnen for studien, på ICONs (International  Collaboration of Orthopaedic Nursing) konferanse i Kolding, Danmark, mai 2019 ved postdoktor Maren Falch Lindberg. Lenke: ICON 2019 | Ortopædkirurgiske Sygeplejersker, DSR

Presentasjon av fysioterapeutens rolle i studien MultiKnee hos Fysioterapeuten.no. Lenke: Vil se på alternativer til operasjon med kneprotese - Fysioterapeuten

Kontaktpersoner

Studiekoordinator Eirin Sigurdssøn Ludvigsen. Telefon 90961184
Postdoktor Maren Falch Lindberg. Telefon 94815762
Prosjektleder Anners Lerdal. Telefon 95033144

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.