MultiKnee

Anners Lerdal er prosjektleder for studien MultiKnee sammen med avdelingsoverlege/ortoped Arild Aamodt.

MultiKnee er en trearmet multisenter randomisert kontrollstudie som vil undersøke effekten av et nytt behandlingsopplegg ved kneartrose. Hensikten med behandlingsopplegget er å redusere smerter, og øke funksjon og livskvalitet hos utvalgte pasienter som har kneartrose.

Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo er ansvarlig for studien. Pasienter rekrutteres fra både Lovisenberg Diakonale Sykehus og Kysthospitalet i Hagevik, Bergen.

​I studien vil vi sammenlikne effekten av et trenings- og livsstilsprogram, når dette tilbys i stedet for eller i tillegg til operasjon med kneprotese. For å bli invitert til å bli med i studien må pasientene vær i risikogruppe for et dårligere resultat dersom de får innsatt kneprotese.

Disse pasientene kjennetegnes av yngre alder, preoperative smerter, flere smertelokalisasjoner og smerterelatert katastrofetenkning. Pasienter som har avtale hos ortoped blir først spurt om å fylle ut et spørreskjema. Dette er frivillig. Svarene på spørsmålene avgjør om pasienten blir invitert til å delta i Multiknee studien.

Oversikt over «MultiKnee» trenings- og livsstilsprogram

Artroseskole

(Undervisning - fysioterapeuter)

 • Symptomer, risikofaktorer, vektkontroll, behandling
 • Betydning av fysisk aktivitet
 • Riktig aktivitet og trening
 • Mestringsstrategier

Fysisk trening

(2x60-min/uke i 12 uker, fysioterapeut)

 • Oppvarming
 • Styrketrening
 • Funksjonelle øvelser
 • Tøying
 • Måling av fremgang
 • Hjelp til å ta i bruk fredigheter i mental trening
 • Øke motivasjon til å fortsette

Mental trening - e-kurs

(10 moduler, gjøres hjemme)

 • Smerter: årasker og forebygging
 • Smertebehandling
 • Helsefremming og stressreduksjon hjemme og jobb
 • Tilpasning, jobb og fritid
 • Kontroll, svingninger i smerter
 • Vedlikeholde og forbedre resultat

De pasientene som blir invitert og som samtykker til å bli med i studien blir tilfeldig fordelt (randomisert) på tre ulike grupper. 211 pasienter skal inkluderes i studien, 77 i hver gruppe.

Studiepasienter

Gruppe1 - Ikke-kirurgisk gruppe

 • Artroseskole
 • Fysisk trening
 • Mental trening - e-kurs

Gruppe 2 - Kombinert gruppe

 • Operasjon, total kneprotese
 • Artroseskole
 • Fysisk trening
 • Mental trening - e-kurs

Gruppe 3 - Kontrollgruppe

 • Operasjon, total kneprotese
 • Vanlig fysisk trening med fysioterapeut

En pilot (test) av studien starter høsten 2019 og deretter inkluderes pasienter til studien fortløpende. Pasientene vil bli fulgt opp i 2 år etter endt behandling, og blir bedt om å fylle ut spørreskjema etter 3, 6, 12 og 24 måneder.

Studien vil gi kunnskap om hvorvidt intervensjonen i kombinasjon med operasjon eller å utsette operasjon, kan forbedre resultater for pasienter som potensielt har mindre effekt av standard behandling med kneproteseoperasjon.

Studien har 4 delstudier

Delstudie 1, MutiKnee PAIN (smerte)
Prosjektet skal undersøke effektiviteten av fysioterapi og mental trening, istedenfor eller som tillegg til operasjon med kneprotese, på smerter og knefunksjon etter 1 år.

Postdoktor Maren Falch Lindberg vil arbeide med denne problemstillingen. 

Delstudie 2, MultiKnee QOL (livskvalitet)
Prosjektet skal undersøke hvilke effekter fysioterapi og mental trening har på ben-styrke og bevegelighet og helserelatert livskvalitet.

Doktorgradsstudent og sjefsfysioterapeut Turid Rognsvåg vil arbeide med denne problemstillingen.

Delstudie 3, MultiKnee ECO (økonomi)

Prosjektet skal undersøke og sammenligne kostnader relatert til behandlingen i de tre ulike gruppene, samt bruk av helseressurser og medisiner ved 2 års oppfølging.

Doktorgradsstudent Daniil Evgenjevich Rudsengen med bakgrunn fra master i økonomi fra NTNU vil arbeide med denne poblemstillingen.

Delstudie 4, MultiKnee ADL (aktiviteter i dagliglivet)
Prosjektet skal blant annet sammenligne de tre ulike intervensjonenes effekt på evnen til å drive sport og rekreasjon, gangfunksjon og fysisk ytelse etter 2 år. Videre vil den undersøke barrierer mot og effekter av økt fysisk aktivitet, samt om det er sammenheng mellom noen psykologiske faktorer og funksjonsnivå.

Doktorgradsstudent Ingvild Buset Bergvad med bakgrunn fra master i fysioterapi fra UiO vil arbeide med denne problemstillingen.

Finansiering

Studien mottar støtte fra Norges Forskningsråd (prosjektkode 287816), Helse Sør-Øst RHF (prosjektkode 2018060), Helse-Vest HRF (prosjekt kode 912210), NORSMAN og Lovisenberg Diakonale sykehus.

Medlemmer av forskergruppen MultiKnee 

Pasientinformasjon

Pasientinformasjonshefte

Forespørsel og samtykkeskriv

Mer informasjon om studien og prosjektgruppen

Clinical trials

Cristin.no

Aktiviteter

Følg MultiKnee på Facebook

Mai 2019: Presentasjon på ICONs (International Collaboration of Orthopaedic Nursing) konferanse i Kolding, Danmark, ved postdoktor Maren Falch Lindberg.

Mars 2018: Fysioterapeuten.no. Vil se på alternativer til operasjon med kneprotese.

Kontaktpersoner

Anners Lerdal
Prosjektleder Anners Lerdal. Telefon 95033144
Postdoktor Maren Falch Lindberg. Telefon 94815762
Studiekoordinator Eirin Sigurdssøn Ludvigsen. Telefon 90961184

Fant du det du lette etter?