Doktorgradsprosjekter

Her er en alfabetisk oversikt over pågående doktorgradsprosjekter ved Lovisenberg. 

 

Alvorlig emosjonell dysregulering hos barn

Marit Coldevin, psykologspesialist, Nic Waals Institutt

Barneleddgikt fra et brukerperspektiv

Anita Tollisen, stipendiat og sykepleier, medisinsk klinikk

Effectiveness and cost-effectiveness of a multidisciplinary intervention and subsequent use of health care resources in patients on waiting list for total knee arthroplasty – a multicenter, randomized controlled trial (The MULTIKNEE Trial)

Effekten av ulike prinsipper for bakre stabilisering av kneprotese på funksjon og kinematikk; en prospektiv, randomisert klinisk studie

Yasser Rehman, stipendiat, kirurgisk klinikk

Fysisk form, fysisk aktivitet og fatigue etter slag (NORFACT-C)
Petra Larsson, stipendiat, medisinsk klinikk

Hjernetrening for personer med depresjon

Bjørn Hagen, stipendiat og psykolog, Lovisenberg DPS

Kan psykoterapi redusere sykefravær?

Mattias Victor, stipendiat og psykologspesialist Lovisenberg DPS

Mental helse blant eritreiske kvinnelige flyktninger

Ruth Abraham, stipendiat klinikk for psykisk helsevern

Nytt diagnostisk verktøy for kartlegging av fatigue etter hjerneslag (NORFAST-A)

Ingrid Johansen Skogestad, stipendiat og sykepleier, medisinsk klinikk

The Role of the Nose in Snoring and Sleep Apnea

Hans Chrstian Hoel, stipendiat og legespesialist kirurgisk klinikk

Ungdoms erfaring av egen selvskade - en multippel kasus studie

Line Indrevoll Stanicke, stipendiat og psykologspesialist, Nic Waals Institutt

Utvikling av et kartleggingsverktøy for å identifisere pasienter med usikker effekt av operasjon med totalprotese i kne

Unni Solveig Johansen Olsen, stipendiat, medisinsk klinikk

Alcoholic Bowel Syndrome (ABS) and changes in microflora in chronical alcoholism
Steinar T. Bjørkhaug, stipendiat Unger Vetlesens Institutt


Terapeutfaktorer og utfall av terapi. Betydningen avterapeutfaktorer og terapeutisk allianse for behandling behandlingsutfall forbarn med angst
Stine Harstad, stipendiat Nic Waals Institutt Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.