Doktorgradsprosjekter

Her er en alfabetisk oversikt over pågående doktorgradsprosjekter ved Lovisenberg. 

Mental helse blant eritreiske kvinnelige flyktninger

Ruth Abraham, stipendiat og overlege, klinikk for psykisk helsevern

Effectiveness and cost-effectiveness of a multidisciplinary intervention and subsequent use of health care resources in patients on waiting list for total knee arthroplasty – a multicenter, randomized controlled trial (The MULTIKNEE Trial)

Ingvild Buset Bergvad, stipendiat og spesialfysioterapeut, kirurgisk klinikk
Daniil Evgenjevich Rudsengen, stipendiat og rådgiver, forskningsavdelingen

Effekten av ulike prinsipper for bakre stabilisering av kneprotese på funksjon og kinematikk; en prospektiv, randomisert klinisk studie

Yasser Rehman, stipendiat og lege i spesialisering, kirurgisk klinikk

The Role of the Nose in Snoring and Sleep Apnea

Hans Chrstian Hoel, stipendiat og lege i spesialisering, kirurgisk klinikk

Hjernetrening for personer med depresjon

Bjørn Hagen, stipendiat og psykolog, Lovisenberg DPS

Kan psykoterapi redusere sykefravær?

Mattias Victor, stipendiat og psykologspesialist Lovisenberg DPS

Vitamin D og hjernefunksjoner
Jelena Zugic Soares, stipendiat og overlege, medisinsk klinikk

Colorectal malignancy in patients with ulcerative colitis
Pasquale Klepp - stipendiat og overlege, medisinsk klinikk

Fysisk form, fysisk aktivitet og fatigue etter slag (NORFACT-C)
Petra Larsson, stipendiat og spesialfysioterapeut, medisinsk klinikk

Nytt diagnostisk verktøy for kartlegging av fatigue etter hjerneslag (NORFAST-A)
Ingrid Johansen Skogestad, stipendiat og sykepleier, medisinsk klinikk

Utvikling av et kartleggingsverktøy for å identifisere pasienter med usikker effekt av operasjon med totalprotese i kne
Unni Solveig Johansen Olsen, stipendiat og sykepleier, medisinsk klinikk

Alcoholic Bowel Syndrome (ABS) and changes in microflora in chronical alcoholism
Steinar T. Bjørkhaug, stipendiat medisinsk klinikkUnger Vetlesens Institutt/forskningsavdelingen

Alvorlig emosjonell dysregulering hos barn
Marit Coldevin, stipendiat og psykologspesialist, Nic Waals Institutt

Terapeutfaktorer og utfall av terapi. Betydningen av terapeutfaktorer og terapeutisk allianse for behandlingsutfall for barn med angst

Stine Harstad, stipendiat og klinisk sosionom, Nic Waals Instituttt

TellMe More: TellMe More: Effekten av et tilbakemeldingssystem for pasienter i BUP
Cilje Sunde Rolfsjord, stipendiat og psykolog, Nic Waals Institutt

Oral Health in Patients with Advanced Cancer (OralHAC)
Ragnhild Elisabeth Monsen, stipendiat og sykepleier, Lovisenberg Lindring og Livshjelp Fant du det du lette etter?