Doktorgradsprosjekter

Her er en oversikt over pågående doktorgradsprosjekter ved Lovisenberg. 

Barneleddgikt fra et brukerperspektiv

Anita Tollisen, stipendiat og sykepleier, Lovisenberg

Effekten av ulike prinsipper for bakre stabilisering av kneprotese på funksjon og kinematikk; en prospektiv, randomisert klinisk studie

Yaser Rehman, stipendiat, Lovisenberg

Fysisk form, fysisk aktivitet og fatigue etter slag (NORFACT-C)
Petra Larsson, stipendiat, Lovisenberg

Hjernetrening for personer med depresjon

Bjørn Hagen, stipendiat og psykolog, Lovisenberg

Kan psykoterapi redusere sykefravær?

Mattias Victor, stipendiat og psykologspesialist, Lovisenberg

Nytt diagnostisk verktøy for kartlegging av fatigue etter hjerneslag (NORFAST-A)

Ingrid Johansen Skogestad, stipendiat og sykepleier, Lovisenberg

Ungdoms erfaring av egen selvskade - en multippel kasus studie

Line Indrevoll Stanicke, stipendiat og psykologspesialist, Lovisenberg

Utvikling av et kartleggingsverktøy for å identifisere pasienter med usikker effekt av operasjon med totalprotese i kne

Unni Solveig Johansen Olsen, stipendiat, Lovisenberg






 







Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.