Forskningsprosjekter

Forskning ved Lovisenberg Diakonale Sykehus skal skape ny og fremtidsrettet kunnskap, og bidra til å skape et bedre helsetilbud, samt øke eksisterende kompetanse hos ansatte. Forskningen kjennetegnes ved at den holder høy vitenskapelig kvalitet og fokuserer på̊ innbyggernes helse og livskvalitet. Problemstillingen i forskningsprosjektene omfatter blant annet utprøving av intervensjoner, longitudinelle observasjonsstudier av behandlingsforløp og -resultater, samt etiologiske og epidemiologiske studier.


Under vises en oversikt over aktive forskningsprosjekter ved sykehuset inndelt i doktorgradsprosjekter, postdoktorprosjekter og andre prosjekter.  


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.