Forskningsprosjekter

Forskning ved Lovisenberg Diakonale Sykehus skal skape ny og fremtidsrettet kunnskap, og bidra til å skape et bedre helsetilbud, samt øke eksisterende kompetanse hos ansatte. Under vises en oversikt over aktive forskningsprosjekter ved sykehuset inndelt i postdoktorprosjekter doktorgradsprosjekter, og andre prosjekter.  


 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.