Forskningsgruppe for muskel/skjelett

Forskningsgruppen har som mål å drive klinisk, pasientnær forskning innen muskel- og skjelettlidelser.

Noen av deltagerne i gruppen.

Om forskningsgruppen

Forskningen skal frembringe kunnskap som kommer pasientene til gode gjennom vitenskapelig basert diagnostikk, medisinsk behandling, fysioterapi og sykepleie. Det er et mål å levere forskningsresultater innenfor dette fagfeltet på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Ved å bygge opp en forskningskultur og infrastruktur ønsker man at alle faggrupper stimuleres til å utvikle forskningsprosjekter og delta i forskning. Man skal også fortsette arbeidet med å etablere samarbeid med fremragende nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt av ortopeder, sykepleiere og fysioterapeuter ved ortopedisk avdeling og kirurgisk klinikk.

Forskningsgruppeleder 

Arild Aamodt

Gruppe for skulderlidelser:

Cecilie Piene Schrøder
Kirsten Lundgreen
Kjersti Kaul Jenssen
Rune Kvakestad
Sigbjørn Dimmen
Øystein Skare

Gruppe for leddproteser:

Ann Magrit Korsvold
Anners Lerdal
Arild Aamodt
Caryl Gay
Einar Amlie
Einar Lindalen
Gunnar Petursson
Maren Falch Lindberg
Yasser Rehman
Øystein Høvik
Fant du det du lette etter?