Fag- og forskningsdagene HSØ 2020

Lovisenberg Diakonale Sykehus arrangerer Fag- og forskningsdagene for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst den 11. og 12. mars 2020 på Scandic Holmenkollen Park Hotell.

 

Program

Tema for konferansen er “Symptomer og helserelatert
livskvalitet – Kompetanse og ferdigheter i klinikk og forskning”.

Lill Sverresdatter Larsen
Lill Sverresdatter Larsen er forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Norges fjerde største fagforening med over 120 000 medlemmer. Lill er spesielt opptatt av sykepleiefaget og at sykepleiernes kompetanse skal verdsettes. Hun har bred kompetanse innenfor både sykepleie og forskning, og har blant annet en doktorgrad innen demensomsorg.


Mads Gilbert
Mads Gilbert er spesialist i anestesiologi, klinikkoverlege ved akuttmedisinsk klinikk ved UNN og professor II ved UiT. Gilbert har i lang tid vært engasjert i solidaritetsarbeid i Palestina, og har en rekke ganger vært i legetjeneste i området.


Cecilie Ramona Kåss Furuseth
Cecilie Ramona Kåss Furuseth er programleder på radio og TV. Hun har vært programleder for TV-programmet Sinnssykt på NRK3 og leder også radioprogrammet The Kåss Furuseths sammen med søsteren Else Kåss Furuseth på NRK P3. Foto: NRK.


Tone Rustøen
Tone Rustøen er sykepleier med en PhD fra Universitet i Bergen i 1998. Rustøen er nå forsker ved Oslo Universitetssykehus, Akuttklinikken og professor II ved avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Hun leder et regionalt nettverk (NORSMAN) finansiert av Helse Sør Øst for å styrke forskningen innen symptomer, symptomlindring og livskvalitet. Foto: Eivor Hofstad.


Anners Lerdal
Anners Lerdal er sykepleier med embetseksamen i sykepleievitenskap og dr.philos-grad fra Universitetet i Oslo. Lerdal arbeider som forskningssjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og professor II ved UiO. Han har publisert over 100 vitenskapelige artikler innen temaene, symptomhåndtering (spesielt tretthet og utmattelse/fatigue), sykdomserfaringer, læring og mestring, fysisk aktivitet og livskvalitet, i ulike pasient- og befolkningsgrupper.


Caroline Farsjø
Caroline Farsjø er sykepleier og stipendiat ved avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun har mastergrad i avansert geriatrisk sykepleie fra UiO (2014). Caroline underviser på studiet i avansert geriatrisk sykepleie ved UiO og er emneansvarlig for kurset Systematisk fysisk vurdering.


Heidi Skutlaberg Wiig
Heidi Skutlaberg Wiig er kreftsykepleier og veileder. Hun har jobbet med kreftpasienter i 28 år, de siste 14 årene i palliativt team på AHUS. Hun er for tiden prosjektleder i «Klinisk kommunikasjon» – et kurstilbud i kommunikasjon for ansatte på AHUS. Heidi holder ofte foredrag, er medforfatter i læreboken «klinisk kommunikasjon for sykepleiere», og hun har i samarbeid med Kompetansebroen en podcast som heter «Helhjerta – med Heidi Skutlaberg Wiig»


Maren Østvold Lindheim
Maren Østvold Lindheim er spesialist i barne- og ungdomspsykologi og arbeider ved avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP), Rikshospitalet, OUS. Hun møter alvorlig og/eller kronisk somatisk syke barn, ungdom og deres familier og arbeider med å forebygge uheldige sykdomskonsekvenser og bidra til sykdomsmestring i forbindelse med behandling og innleggelse på sykehus. Lindheim er studieleder for den ettårige utdanningen innen klinisk hypnose ved RBUP, har vært med å utvikle stoppskilt for barn på sykehus og Friluftssykehuset, OUS.


Gunnar Simonsen Thingnes
Gunnar Simonsen Thingnes jobber som sykepleier i Sykepleie på hjul. Sykepleie på hjul er en del av den ideelle stiftelsen Fransiskushjelpen. De gir lavterskel helsehjelp fra en bobil på gata i Oslo, inkludert testing og behandling av hepatitt C. Målgruppa er mennesker i Oslos rus- og prostitusjonsmiljø, og særlig de mest utsatte "hard to reach"-pasientene som ikke benytter seg av andre helsetjenester.   

I tillegg blir det korte PechaKucha foredrag med presentasjon av pågående forskning ved Lovisenberg. Videre blir det parallellsesjoner med både foredrag og workshops med praktisk ferdighetstrening.

Program

Abstraktinnsending

Fristen for abstraktinnsending er nå utgått. De som har sendt inn abstrakt vil få tilbakemelding innen 29.11.19.

Kontakt oss

For henvendelser eller spørsmål, ta kontakt på Fagogforskning2020@lds.no
 
Leder av lokalkomiteen
Ingrid Johansen Skogestad

Ingrid Johansen Skogestad
Telefon: 47621096
E-post: Ingridjohansen.skogestad@lds.no
 
Nestleder
Marte Nickelsen
Marte Nickelsen
E-post: Marte.nickelsen@lds.no
 
Leder av programkomiteen
Maren Falch Lindberg
Maren Falch Lindberg
E-post: Marenfalch.lindberg@lds.no

Påmelding

Konferansen er nå fulltegnet og påmeldingen er stengt. Ved spørsmål ta kontakt med Nora Berg på e-post: NoraAndrea.Berg@lds.no      

Veibeskrivelse

For veibeskrivelse til konferansehotellet se Scandic Holmenkollen Park Hotell.

Det er gratis utendørsparkering utenfor skimuseet, og betalparkering i hotellets parkeringsgarasje.

Sponsorer

Konferansen er sponset av Norwegian Symptom Management Network (NORSMAN), Kirsten Rønnings legat og Norsk Sykepleierforbund.

Powered by PechaKucha

Konferansen er Powered by PechaKucha. Det betyr at noen av presentasjonene i plenumssesjonene vil benytte PechaKucha 20 x 20 formatet. For mer informasjon om Powered by PechaKucha, gå inn på www.pechakucha.org.

ppk


Fant du det du lette etter?