HELSENORGE
DEL II

Vitamin D og hjernefunksjoner

Lav D-vitamin er utbredt hos eldre. Det finnes D-vitaminreseptorer (dokkestasjoner) på alle kroppens celler, også i hjernen. Dyreforskning indikerer at D-vitamin er viktig for hjernens utvikling og kan ha en beskyttende effekt på dens funksjon ved å motvirke betennelses- eller andre nedbrytende prosesser.

​Resultatene av Del 1 i prosjekt "Vitamin D og hjernefunksjoner" (REK2016/888) tyder på at lav vitamin D kan være en selvstendig risikofaktor for svikt i oppmerksomhet og problemløsningsevne. Det er påvist to mutasjoner (varianter) i området like ved genet for Vitamin D-reseptor som øker risikoen for demens.

Vi ønsker med denne studien å

a) kartlegge forskjeller i serum-vitamin D-status samt i omsetningen av Vit.D i hjernevæsken,
b) kartlegge forskjeller i mengden av betennelses- og nedbrytningsprodukter i hjernevæsken
c) utforske sammenhengen mellom disse funn og ev. risikomutasjoner på ovennevnte gen-streng både hos pasienter med kognitiv svikt og hos kognitivt friske eldre.

Prosjektleder

Renate Pettersen, Lovisenberg

Prosjektdeltagere

Renate Pettersen, Lovisenberg
Geir Selbæk, Universitetet i Oslo
Renate Regine Pettersen, Lovisenberg
Jelena Zugic Soares, stipendiat, medisinsk klinikk, Lovisenberg

Fant du det du lette etter?