HELSENORGE

Predict and Prevent – An IBSEN III study to predict first year disease course with the aim to prevent complicated disease outcome in newly diagnosed inflammatory bowel disease

Pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en heterogen gruppe med tidvis uforutsigbart sykdomsforløp og bredt spekter av behandlingsrespons. I dette prosjektet skal vi se på sykdomsforløp og behandling fra diagnose og det første året etter diagnosen.

​IBSEN III-studien er en stor multidisiplinær populasjonsbasert observasjonsstudie med prospektiv oppfølging av nydiagnostisert IBD pasienter i Helse Sør-Øst inkludert mellom 2017 og 2019. IBD er kronisk betennelsessykdom i mage-tarmkanalen. Pasientene med IBD utgjør den største gruppen kronisk syke pasienter innen gastroentrologien. IBD omfatter ulcerøs colitt og Crohns sykdom. I dette forskningsprosjektet skal vi prøve å utvikle en prediksjonsmodell som kan identifisere høyrisiko pasienter med IBD alt ved diagnosetidspunktet for å kunne forebygge uheldig sykdomsforløp.

Avdeling

Unger Vetlesens Institutt

Finansiering

Takeda

Prosjektleder

Vendel Kristensen (hovedveileder), MD, PhD, Postdoc-forsker, Unger-Vetlesens Institutt og OUS

Prosjektdeltagere

Vendel Kristensen, hovedveileder, MD, PhD, Postdoc-forsker, Unger-Vetlesens Institutt og OUS.
Marte Lie Høivik, medveileder, MD, PhD, førsteamanuensis, UiO og OUS
Milada Cvancarova Småstuen, førsteamanuensis, biostatistiker, Oslo Met, LDS og OUS
Bjørn Moum, MD, professor, OUS og UiO
Vibeke Strande, MD, stipendiat, Unger-Vetlesens Institutt

Fant du det du lette etter?