The Role of the Nose in Snoring and Sleep Apnea

Søvnapné dreier seg om kraftig snorking og vanskeligheter med å puste inn under søvn. Dette medfører økt risiko for hjerte-karsykdommer, diabetes og tidlig død.

Mange opplever uttalt trøtthet på dagtid, redusert konsentrasjon og arbeidsevne. Formålet med prosjektet er å undersøke betydningen nesetetthet har for behandlingen av søvnapné og å kunne tilby bedre behandling. Deltakerne undersøkes av lege, med CT-røntgen og nesepustmålinger. Deretter gjennomgår de tre grundige søvnundersøkelser på sykehuset hvor pustemønster, oksygen- og karbondioksidnivåer i blodet og søvnkvalitet blir undersøkt. Ved å bedre nesepusten i en av søvntestnettene undersøkes effekten dette har på disse målingene. Man planlegger også å behandle pasienter med neseplager med medikamenter, nesekirurgi eller en kombinasjon av begge deler.

Avdeling

Kirurgisk klinikk, Øre-Nese-Hals avdeling

Finansiering

Legatsmidler Lovisenberg
Nasjonal Kompetansesenter for Søvnsykdommer, Bergen

Prosjektleder

Søren Berg, assc. professor dr. med

Prosjektdeltagere

Hans Christian Hoel, legespesialist, Lovisenberg


Fant du det du lette etter?