The Role of the Nose in Snoring and Sleep Apnea

Søvnapné dreier seg om kraftig snorking og vanskeligheter med å puste inn under søvn. Dette medfører økt risiko for hjerte-karsykdommer, diabetes og tidlig død.

Mange opplever uttalt trøtthet på dagtid, redusert konsentrasjon og arbeidsevne. Formålet med prosjektet er å undersøke betydningen nesetetthet har for behandlingen av søvnapné og å kunne tilby bedre behandling. Deltakerne undersøkes av lege, med CT-røntgen og nesepustmålinger. Deretter gjennomgår de tre grundige søvnundersøkelser på sykehuset hvor pustemønster, oksygen- og karbondioksidnivåer i blodet og søvnkvalitet blir undersøkt. Ved å bedre nesepusten i en av søvntestnettene undersøkes effekten dette har på disse målingene. Man planlegger også å behandle pasienter med neseplager med medikamenter, nesekirurgi eller en kombinasjon av begge deler.

Avdeling

Kirurgisk klinikk, Øre-Nese-Hals avdeling

Finansiering

Legatsmidler Lovisenberg
Nasjonal Kompetansesenter for Søvnsykdommer, Bergen

Prosjektleder

Søren Berg, assc. professor dr. med

Prosjektdeltagere

Hans Christian Hoel (bildet), PhD stipendiat og legespesialist, kirurgisk klinikk, Lovisenberg


Fant du det du lette etter?