Forskningsprosjekt - terapeutfaktorer og utfall av terapi. Betydningen av terapeutfaktorer og terapeutisk allianse for behandlingsutfall for barn med angst.

Doktorgradsprosjektet har som fokus å gå videre fra spørsmålet; om behandlingen virker til hvordan den virker. På denne måten kan forskningen knyttet til prosessfaktorer bidra til å videreutvikle og forbedre behandling for barn med angst.

Det har vært lite prosessforskning når det gjelder terapi med barn, og det er derfor behøvelig å undersøke hvilke terapeut- og prosessvaraibler som kan predikere effekt i behandlingen.

Prosjektet ønsker videre å se på ulike virksomme mekanismer (fellesfaktorer/spesifikke faktorer) i terapi for å videreutvikle og forbedre terapeutiske intervensjoner hos målgruppen.

Design på studien:

Randomisert kontrollert studie gjennomgått ved 5 BUPer i Oslo, Akershus og Telemark med 157 barn i alderen 7-13 år som gjennomgikk behandlingen

Barna oppfylte diagnosekriteriene for separasjonsangst, sosial fobi eller generalisert angst

Barna ble randomisert til individualterapi, gruppeterapi eller en ventelistegruppe

Ventelistegruppen ble randomisert til individualterapi eller gruppeterapi etter ventetiden på 12 uker hvis de fremdeles fylte kriteriene for en av de tre angstdiagnosene

Planlagte artikler fra prosjektet:

1. Betydningen av terapeutens etterlevelse og kompetanse i forhold til effekt av kognitiv atferdsterapi med barn.

2. Effekt av terapeutisk allianse i kognitiv atferdsterapi med barn.

3. Prosessvariabler som mediatorer for behandlingseffekt i kognitiv atferdsterapi med barn

Finansiering: Ekstrastiftelsen og ansatt 20 % ved NWI (80% permisjon)

Samarbeidspartnere: Ingen.

Prosjektperiode: Doktorgradsprosjektet løper fra 01.06.16 til 31.05.19

Forankring: Forankret på RBUP Sør og Øst og 20 % stilling ved NWI. Ikke knyttet til pasienter ved NWI, men for øvrig i BUP som presentert over.

Fant du det du lette etter?