Disputas: Pasquale Klepp

Stipendiat MD Pasquale Klepp vil forsvare sin avhandling for graden PhD, «Colorectal cancer in Ulcerative Colitis. A prospective study of clinical and biological markers in population based cohorts».

Disputasen er utsatt pga sykdom, ny dato kommer.​

Les mer på UiOs nettside.