Den 8. årlige konferansen om PROM i klinisk forskning


Forskningskonferansen «Fra spørreskjema til publisering og ut i praksis»,  28. januar 2022.

​Konferansen arrangeres 28. januar 2022, kl. 09:00-15:10 i regi av Forskningsgruppe for pasientrapporterte resultater og helseøkonomi & PROMiNET.
På konferansen «Fra spørreskjema til publisering og ut i praksis» presenteres bruk og utvikling av PROM (Patient Reported Outcome Measures), samt løsninger på relevante problemstillinger ved bruk av PROM i forskning og klinisk praksis.

Konferansen er rettet mot alle som er involvert i klinisk forskning, spesielt forskere og klinikere som har ansvar for kliniske studier.

Konferansen arrangeres digitalt der deltakere vil få tilsendt link etter påmelding og nærmere arrangementsdato.

Påmeldingsfrist: 15. januar
Deltakeravgift: 400 kr

Påmeldingslenke: PÅMELDING

Lenke til program: PROGRAM