HELSENORGE
Generell kirurgi

Thorakoskopisk sympatektomi, operasjon for ansikt/ hode/ håndsvette eller ansiktsrødme

Operasjon for håndsvette, ansiktsrødme eller hode/ansiktssvette (thorakoskopisk sympatektomi) tilbys de som har store problemer med dette. Vi vil vanligvis kreve at det har vært et langvarig problem og er tilbakeholdne med å operere tenåringer. Inngrepet egner seg ikke for de som har generell svette eller armhulesvette. Det kan ikke forventes noen bedring av fotsvette. Innledning

Et ikke-viljestyrt nervesystem (det sympatiske nervesystem) styrer svetteproduksjonen og blodkarene som gir rødme. Ved å bryte/fjerne disse nervene som går til ansikt/hender kan svetten reduseres/stoppes. Inngrepet gir effekt hos ca. 90 % av pasientene og effekten kommer umiddelbart.

De fleste blir inneliggende på sykehuset til dagen etter operasjonen.Før

Forberedelser før oppmøte på sykehuset

Les innkallingsbrevet nøye.

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende.
Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Operasjonsområdet blir barbert hvis det er behov for det. Du vil få snakke med kirurgen som skal operere deg og anestesilegen som vil fortelle hvilken bedøvelse som er aktuell for deg.Under

Hovednervene til det sympatiske nervesystem går på innsiden av brystveggen på begge sider av ryggraden. For å komme til dem må vi operere i brysthulen. Moderne kikkhullskirurgi (thorakoskopi) i brysthulen gjør at vi kan operere via små innstikk i brystveggen. Det blir vanligvis bare to små arr i hver armhule.

Operasjonen vil foregå i narkose med intravenøs smertelindring og lokalbedøvelse. Operasjonen tar ca. 30 - 60 minutter, inkludert 15 - 20 minutter operasjonstid.

Noen ganger legges det dren i brysthulen. Dette kan være på grunn av blødning eller luftlekkasje fra lungen. Du vil da våkne med et plastrør (dren) gjennom brystveggen, dette kan som regel fjernes første dag etter operasjonen.Etter

Det er vanlig å føle et trykk over brystet og at det er litt tungt å puste en kort stund etter oppvåkning. Du kan kjenne svie og litt vondt i sårene Det blir tatt røntgenbilde av lungene dine. Du kan drikke vann, men ikke spise før røntgenbildene er sett på av lege. Deretter kan du flyttes til sengepost. Du får informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise. Dersom det er aktuelt vil du få sykemelding, e-resept og/eller smertestillende medisiner. Operasjonsbeskrivelsen finner du på www.helsenorge.no
Du vil få tilsendt et spørreskjema etter ca. 3 måneder. Det er viktig for oss at du svarer på det, slik at vi kan kontrollere og forbedre vår operasjonsvirksomhet.

Når du har kommet hjem

Aktivitet

Du kan vanligvis være i hverdagslig aktivitet dagen etter operasjonen. Sårene trenger tid til å gro, men du bør være i noe bevegelse. Unngå ekstrem fysisk aktivitet som for eksempel dykking eller hopping. Vent med tung trening til det har gått en uke etter operasjonen.

Smerter

Etter operasjonen er det normalt å ha noe smerter. Det vil være en viss ømhet i brystveggen der instrumentene har vært satt inn. Noen kjenner også forbigående ømhet under skulderbladene. Disse plagene blir borte av seg selv i løpet av noen uker. Noen få kan ha utstrålende smerter i armene. Dette er velkjent etter nerveoperasjoner og går over av seg selv i løpet av noen uker.
De første dagene etter operasjonen bør du derfor ta smertestillende jevnlig og til faste tider. Det kan være behov for å kombinere ulike smertestillende preparater de første dagene. Nedtrapping av smertestillende gjøres etter hvert som smertene avtar. Sørg for å ha paracetamol og ibuprofen hjemme til etter operasjonen.

Dusj

Du kan dusje etter 2 dager dersom såret er tørt. Pass på at bandasjen sitter godt på før du dusjer og skift til ny bandasje etter dusjing. Dersom du har en pustende dusjbandasje beskytter den såret slik at det ikke blir vått. Denne bandasjen kan du derfor beholde på etter dusjing.

Strips/sting

Såret er tapet eller limt, det er derfor ingen sting som skal fjernes. Dersom operasjonssåret er stripset med sårtape skal de sitte på til de løsner av seg selv, eller du kan fjerne dem etter 2 uker.

Bandasje

Blir bandasjen våt, gjennomtrukket med blod eller løsner må du skifte den. Er såret tørt etter ca. 1 uke er det ikke nødvendig med bandasje over såret lenger.


Bandasjeskift


  • Vask hendende grundig.
  • Fjern den gamle bandasjen ved å ta tak i hjørnet og dra den forsiktig av.
  • Legg umiddelbart på ny bandasje uten å berøre den delen av bandasjen som skal i kontakt med såret.

Bilkjøring/Flyreise

Ingen spesielle restriksjoner. Ikke kjør etter bruk av sterke smertestillende. Trafikksikkerheten er ditt ansvar. Flyreise skal unngås 1 uke etter operasjonen, 3 uker dersom det har vært luftlekkasje. Kirurgen vil informere deg dersom dette er aktuelt.

Sykemelding

Sykemeldingsperioden vil variere ut fra arbeidssituasjon og din individuelle situasjon. Den er vanligvis på inntil 1 uke. Eventuell forlengelse av sykemelding gjøres hos fastlege.

Oppfølging

Det innkalles ikke til rutinemessig etterkontroll. Har du behov for tilsyn ta direkte kontakt med sykehuset.

Sidevirkninger

Det forekommer en del sidevirkninger etter operasjonen som kan være plagsomme. Nødvendigheten av å la seg operere må derfor veies opp mot mulighetene for sidevirkninger og komplikasjoner. De vanligste er:

  • Økt eller endret svetting på kroppen: Forekomst ved operasjon for rødming eller hode/ansiktssvette: 70-80 %. Ved operasjon for håndsvette:  40-50 %.  4-5 % av de som opereres får så mye svetteproblemer at de angrer på inngrepet. Det er ikke mulig å reversere operasjonen.
  • Økt svetting i ansiktet ved inntak av sterkt krydret mat: Inntil 30 %. Vanligvis ikke noe stort problem, men enkelte synes det er sjenerende.
  • Lavere puls: De første ukene etter operasjon kan pulsen falle 10-15 % (både i hvile og ved anstrengelse).
  • Redusert kondisjon. Det har ikke blitt påvist skadelige effekter på hjertet.
  • Tørre hender: Unormalt tørre hender kan avhjelpes ved bruk av håndkrem.
  • Feber: De første dagene etter operasjonen kan du få en lett temperaturstigning. Dette er normalt, men ta kontakt med sykehuset dersom du har vedvarende feber over 38°-38,5° etter operasjonen.

Vær oppmerksom

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner. De aller fleste er sjeldne og kan behandles. Det kan oppstå blødning eller andre problemer som nødvendiggjør øyeblikkelig åpning av brysthulen. Så langt (> 20 år) har vi ikke opplevd dette, men har alltid utstyr for slik åpning tilstede.
De vanligste komplikasjonene er luftlekkasje fra lungene og sårinfeksjon. Mindre enn 1 % kan oppleve «Horners syndrom» (hengende øyelokk og liten pupille). Dette er som regel forbigående.

Tegn på infeksjon kan være: Rødt, hovent, irritert sår med siving av puss fra såret, feber og økende smerter.

Andre komplikasjoner: Tungpustethet, hevelse i operasjonssårene og mer smerter enn forventet.

Ta direkte kontakt med sykehuset dersom du har tegn til komplikasjoner.
Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?