Helse og arbeid

Stressmestringskurs - Kunsten å mestre stress i arbeidslivet

Kurset ”Kunsten å mestre stress i arbeidet” er utarbeidet for personer som opplever stress relatert til jobbsituasjonen sin som en vesentlig årsak til problemene. Stress oppstår når det er ubalanse mellom de krav som stilles til en og de ressurser man opplever at man har for å imøtekomme og mestre kravene.

Innledning

Jobbrelatert stress kan utløses som følge av mange årsaker, blant annet tung arbeids-belastning, vansker med å sette grenser for seg selv og arbeidskonflikter. Slikt stress resulterer ofte i negative følelser, opplevelse av å være sliten og utbrent, redusert livskvalitet og økt sårbarhet for å utvikle andre psykiske lidelser som angst og depresjon.

Kurset er egnet både som forebyggende for sykefravær, og for å hjelpe personer som er helt eller delvis sykemeldt tilbake i arbeidet.

Kurset omfatter to tilbud:

  • For personer som er helt eller delvis i arbeid (Ettermiddag)
  • For personer som er mindre enn 40% i arbeid/ fulltidssykemeldt (Dagtid)

Kursinnholdet skreddersys til de ulike målgruppenes behov.  

For å delta må du være henvist til poliklinikken av fastlegen, ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og være utredet for psykiske plager av lege eller psykolog. Det er også viktig at du har jobb, eller en klar plan for å komme tilbake i arbeid.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Alle deltakerne har en forsamtale med en av kurslederne før kurset starter. Før denne samtalen ber vi deg fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Under

Kurset går over 13 uker. Det er ca. 8-10 deltakere på hvert kurs.

Kurset bygger på teorier og metoder som er egnet for mestring av stress. Det baserer seg blant annet på kognitiv teori, hvor deltagerne får opplæring i metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som skaper og forsterker stress. Videre får deltagerne opplæring i bruk av konkrete verktøy for kommunikasjon og vanskelige samtaler, prioritering og grensesetting. Kurset omfatter også mindfullnessbaserte øvelser. Kurset er basert på undervisning og gruppesamtaler, og konkrete oppgaver mellom kursdagene er en viktig del av kurset.

Mål med kurset

  • Få innsikt i og kunnskap om stress og konsekvenser av stress
  • Få kunnskap om og tilegnelse av teknikker for å mestre eget stress
  • Øke egne problemløsningsferdigheter
  • Redusere eget stressnivå
  • Forebygge fremtidig stress

Etter

Etter siste kursgang ber vi deg igjen om å fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?