Helse og arbeid

Stressmestringskurs - Biofeedback og stressregulering

Mange som har hatt eller har stressrelaterte plager, smertetilstander, angst- eller depresjonsproblemer kan også ha utfordringer knyttet til selvregulering. Forhøyet aktivering og beredskap er et stikkord som mange tidligere deltakere kjenner seg igjen i.

Innledning

For å delta må du være henvist til poliklinikken av fastlegen, ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og være utredet for psykiske plager av lege eller psykolog. Det er også viktig at du har jobb, eller en klar plan for å komme tilbake i arbeid.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Alle deltakerne har en forsamtale med en av kurslederne før kurset starter. Før denne samtalen ber vi deg fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Under

Kurset går over fem ganger. Dette kurset kombineres med nettbaserte moduler slik at deltakerne kan repetere stoffet på egen hånd og loggføre sine erfaringer.

I dette kurset er fokus på økt kjennskap til våre muligheter for regulere og påvirke kroppslig aktivering. Deltakerne får opplæring i bruk av biofeedback som metode. På kurset bruker vi utstyr som måler pulsvariasjon slik at deltakerne lærer mer om å påvirke sine egne kroppslige reaksjoner på stress. Kurset er basert på en blanding av undervisning og praktiske øvelser.
Biofeedback kan beskrives som en prosess der vi lærer å gjenkjenne fysiologiske reaksjoner og påvirke dem. Mulighet og motivasjon for daglig egentrening (15-20 min) på de øvelsene som gjennomgås er en forutsetning for å delta på kurset.

Våre kroppslige reaksjoner påvirkes ofte av tankene og holdningene våre, og av de strategiene vi velger for å hjelpe oss selv. Bevisstgjøring av ulike sammenhenger og utvikling av nye strategier vil også være noe vi bruker tid på.

Etter

Etter siste kursgang ber vi deg igjen om å fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Det er mulig å be om en ettersamtale etter at kurset er avsluttet.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?