Helse og arbeid

Spiseforstyrrelsekurs - Hjelp, jeg spiser for mye

"Hjelp, jeg spiser for mye" er et kurs for deg som har et problematisk forhold til egen kropp og inntak av mat.

Innledning

Målgruppen for dette kurset er personer som har et problematisk forhold til kropp. Kurset egner seg imidlertid ikke for personer med alvorlige spiseforstyrrelser, anoreksi eller bulimi.

Kurset er egnet for deg som bruker mye tid og krefter å vurdere/nedvurdere egen kropp, har lav selvfølelse, opplever selvhat, bruker overdrevent mye tid på å tenke på mat/ vekt/ kropp/ utseende. Kan spise for mye eller regulerer vanskelige følelser med mat, er stresset eller opplever situasjoner som uhåndterlige rundt matinntak. Opplever at fokus på mat har blitt et erstatning for noe du savner eller mangler i livet.

For å delta må du være henvist til poliklinikken av fastlegen, ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og være utredet for psykiske plager av lege eller psykolog. Det er også viktig at du har jobb, eller en klar plan for å komme tilbake i arbeid.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Alle deltakerne har en forsamtale med en av kurslederne før kurset starter. Før denne samtalen ber vi deg fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Under

Kurset går en gang i uka over elleve uker; dvs totalt 11 kursganger med mulighet for oppfølging. Det er maks 8-9 deltakere på kurset.

Kurset bygger på kognitiv teori, men det benyttes også andre metoder. Det vil arbeides med motivasjon til endring gjennom kurset. Det forutsettes egenaktivitet mellom hver kursgang.
Kurset er ikke et vektreduksjonskurs, men en bieffekt av kurset kan være at man reduserer vekten.

Vanlige målsettinger for deltakere er:

  • Færre negative tanker og følelser knyttet til egen kropp.
  • Økt bevissthet knyttet til uheldige reaksjonsmønstre og handlinger
  • Økt bevissthet knyttet til sammenhengen mellom egne triggere og  matinntak.
  • Færre episoder med usunn spiseadferd.

Etter

Etter siste kursgang ber vi deg igjen om å fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?