Helse og arbeid

Søvnproblemer, kurs

Svært mange vil få søvnproblemer i løpet av livet. Sykdom, kriser og perioder med mye stress kan føre til bekymringer. Negative tanker øker aktiveringen i kroppen og kan gjøre det vanskelig å sove og å opprettholde søvnen gjennom natten. Dersom man opplever søvnproblemer over tid er det vanlig å utvikle bekymringstanker knyttet til søvn. Slike tanker bidrar til at søvnproblemene vedvarer. Psykologisk behandling av søvnvansker viser imidlertid god effekt. 

Innledning

For å delta må du være henvist til poliklinikken av fastlegen, ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og være utredet for psykiske plager av lege eller psykolog (det gjøres hos oss). Det er også viktig at du har jobb, eller en klar plan for å komme tilbake i arbeid.

Det tilbys også internettassistert behandling for denne behandlingen ved LDS, les mer om det her.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Alle deltakerne har en forsamtale med en av kurslederne før kurset starter. Før denne samtalen ber vi deg fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Under

Kursene går en dag i uken over 6 uker. Det blir også arrangert en oppfølgingsgang i etterkant av kurset. 


Dersom du bruker lang tid på å sovne om kvelden, våkner opp flere ganger i løpet av natten, eller våkner tidlig om morgenen uten å få sove igjen, kan dette kurset være noe for deg. På kurset lærer deltagerne søvnhygieneråd som har vist seg effektive i behandlingen av søvnvansker. Den viktigste delen av behandlingen ligger imidlertid i at deltagerne lærer metoden ”Søvnrestriksjon”, som er atferdsterapi som hjelper til å normalisere ditt søvnmønster.

Du kan ikke bruke sovemedisiner eller beroligende medisiner i løpet av kurset. Sovemedisiner kan i perioder være nyttige og nødvendige. På sikt vil det imidlertid gi en økt følelse av kontroll og mestring dersom du klarer deg uten. Mange beroligende medisiner er også sterkt vanedannende. Nedtrapping av medisiner må skje i samråd med lege. 

Målet med kurset

  • Kunnskap om søvn og hva man selv kan gjøre for å bedre søvnen
  • Lære teknikker for å håndtere bekymringer 
  • Bedre søvnkvalitet og mindre bekymringer knyttet til søvn


Etter

Etter siste kursgang ber vi deg igjen om å fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?