Helse og arbeid

Sosial angst, kurs

Dette kurset er for deg som har sosial angst. Sosial angst dreier seg i all vesentlighet om frykten for å dumme seg ut framfor andre og dermed bli bedømt negativt

Innledning

For å delta må du være henvist til poliklinikken av fastlegen, ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og være utredet for psykiske plager av lege eller psykolog. Det er også viktig at du har jobb, eller en klar plan for å komme tilbake i arbeid.

Det tilbys også internettassistert behandling for denne behandlingen ved LDS, les mer om det her.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Alle deltakerne har en forsamtale med en av kurslederne før kurset starter. Før denne samtalen ber vi deg fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Under

Kursene går over 5 uker (10 ganger), to ganger ukentlig. Det tilbys også oppfølginger i etterkant av avsluttet kurs. Det er 8-10 deltakere på hvert kurs.

Kurset er basert på en kognitiv tilnærming til behandling av sosial angst, en av de best dokumenterte tilnærminger til denne type problematikk. Kurset omfatter både teoretisk undervisning og kunnskapsoverføring, så vel som praktiske oppgaver og gruppesamtaler. Deltakerne får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å identifisere og endre tankemønster og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker sosial angst.
Kurset omfatter også oppgaver og treningsøvelser (eksponering) som deltagerne utfører på kurset samt mellom hver kursgang.

Hvem passer kurset for?

Mennesker med følgende plager:

 • Sterk grad av sosial sjenanse
 • Redsel for å bli vurdert negativt av andre 
 • Unngåelse av sosiale situasjoner i privatliv og/eller på arbeidet
 • Bekymring og katastrofetanker relatert til sosiale situasjoner
 • Grubling/ fokus på hva man er misfornøyd med i etterkant av en sosial situasjon.

Målet med kurset:

 • Reduksjon av symptomer på sosial angst
 • Økt innsikt og forståelse
 • Økt toleranse for kroppslig aktivering
 • Tilegnelse av ulike teknikker
 • Egenaksept
 • Forebygging av tilbakefall

Etter

Etter siste kursgang ber vi deg igjen om å fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?