Helse og arbeid

Selvhevdelseskurs - Kunsten å si nei

Hensikten med kurset ”Kunsten å si nei” er å vise hvordan selvfølelse og grensesetting påvirker livskvalitet og mulighet for mestring. Deltagerne vil lære konkrete redskaper i forhold til å jobbe med disse temaer i eget liv. Kurset bygger på prinsipper fra kognitiv terapi, selvpsykologi og psykodynamisk teori.

Innledning

Målgruppen for kurset er mennesker som har vanskelig for å håndtere kritikk, har mange negative tanker om seg selv og problemer med grensesetting.

For å delta må du være henvist til poliklinikken av fastlegen, ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og være utredet for psykiske plager av lege eller psykolog. Det er også viktig at du har jobb, eller en klar plan for å komme tilbake i arbeid.

Før

Alle deltakerne har en forsamtale med en av kurslederne før kurset starter. Før denne samtalen ber vi deg fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Under

Kurset går over 10 uker, med en individuell midtveissamtale og en avslutningssamtale.
Det er 8-10 deltakere på hvert kurs.

Hensikten med kurset ”Kunsten å si nei” er å vise hvordan selvfølelse og grensesetting påvirker livskvalitet og mulighet for mestring. Deltagerne vil lære konkrete redskaper i forhold til å jobbe med disse temaer i eget liv. Kurset bygger på prinsipper fra kognitiv terapi, selvpsykologi og psykodynamisk teori.

Kursdeltakerne får psykoedukasjon i kognitive modeller for å endre egne uhensiktsmessige tanker og handlingsmønstre. Det blir lagt til rette for drøfting og refleksjon rundt sentrale tema.

Etter

Avslutningssamtale. Etter siste kursgang ber vi deg igjen om å fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?