Helse og arbeid

Selvhevdelseskurs - Forstå deg selv og andre bedre

Målgruppen for dette kurset er personer som opplever at vanskeligheter i relasjoner til arbeidskolleger, venner, partner eller familie truer egen helse og livskvalitet.

Innledning

Kurset egner seg for mennesker som opplever at negative samhandlingmønstre stadig repeteres og som er motivert til å arbeide med seg selv for å skape endring. Både personer med angst, depresjon og høyt stressnivå vil kunne ha nytte av kurset.

For å delta må du være henvist til poliklinikken av fastlegen, ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og være utredet for psykiske plager av lege eller psykolog. Det er også viktig at du har jobb, eller en klar plan for å komme tilbake i arbeid.

Før

Alle deltakerne har en forsamtale med en av kurslederne før kurset starter. Før denne samtalen ber vi deg fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Under

Hensikten med kurset Forstå deg selv og andre bedre er å lære mer om egne reaksjoner i møte med andre mennesker. Mange opplever at det er vanskelig å være tydelig på hva man selv vil og trenger, eller at dette uansett ikke blir respektert. Andre opplever stadig å havne i en rolle de ikke liker. Frykt for hvordan andre skal reagere kan gjøre at man begrenser seg selv. Resultatet vil ofte være at man handler på en måte som ikke er hensiktsmessig for en selv. Ofte er det vanskelig å se hvorfor slike negative opplevelser i møte med andre repeteres. Dette kan redusere evnen til å ta initiativ, redusere glede, lyst og tro på at bedring er mulig, samt forårsake stress, angst og depresjon.

Dette kurset handler om bevisstgjøring og endring av slike uhensiktsmessige relasjonsmønstre. I dette arbeidet gjør vi bruk av kognitiv metode (skjematerapi).

Kurset  passer for deg som: 

 • Undrer deg over egne reaksjoner i møte med visse andre (for eksempel arbeidskollegaer, venner eller partner) 
 • Ønsker å bli mer sett og hørt enn slik det er nå
 • Trenger mer bekreftelse fra andre enn du skulle ønske
 • Gjør det andre ønsker selv om dette strider mot det du innerst inne vil
 • Opplever stadig å komme i en rolle overfor andre som du ikke er komfortabel med (f.eks. kritisk, hjelpsom eller styrende) 
 • Opplever at det blir vanskelig hvis ikke alle har det bra
 • Erfarer at noen negative mønstre i kontakten med enkelte andre stadig repeteres

Målet med kurset: 

 • Øke frihet og trygghet i møte med andre
 • Kommunisere tydeligere og bli mer bevisst hvordan andres væremåte påvirker egen trivsel og handlefrihet 
 • Forstå mer av sammenhengen mellom egne reaksjoner og samspillet med andre 
 • Øke aksept for egne tanker og følelser
 • Forstå mer av hva som skjer når kommunikasjonen med andre blir vanskelig
 • Lære om hvordan gamle mønstre kan endres
 • Trene på konkrete ferdigheter og mestringsstrategier

Etter

Etter siste kursgang ber vi deg igjen om å fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?