Helse og arbeid

Selvfølelseskurs

Lav selvfølelse innebærer vansker med å akseptere seg selv og en opplevelse av å være mindre verdt enn andre mennesker. En har gjerne en grunnfølelse av at en ikke er god nok eller at det er noe galt med en. Dette kan føre til en rekke plager som selvkritikk og depresjon, angst og bekymring over egen evne til mestring, perfeksjonisme og vansker i relasjoner til andre mennesker.

Innledning

For å delta må du være henvist til poliklinikken av fastlegen, ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og være utredet for psykiske plager av lege eller psykolog. Det er også viktig at du har jobb, eller en klar plan for å komme tilbake i arbeid.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Alle deltakerne har en forsamtale med en av kurslederne før kurset starter. Før denne samtalen ber vi deg fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Under

Kurset består av 9 samlinger med undervisning og praktiske øvelser. Deltakeren får utdelt lesestoff og lydfiler som brukes til egentrening mellom samlingene.

Først lærer du hva lav selvfølelse er og hvordan lav selvfølelse kan henge sammen med angst og depressive plager. Deretter lærer du hvordan du på en hensiktsmessig måte kan håndtere selvkritikk og bekymring rundt egen evne til mestring. Videre rettes fokus mot trening i selvaksept og utforsking av egne positive egenskaper og ressurser. Målet med kurset er å gi deg noen nøkler for å bygge opp en mer balansert oppfatning av deg selv, noe som vil gjøre deg mindre sårbar for angst og depressive plager.

Kurset bygger hovedsakelig på sentrale elementer fra kognitiv atferdsterapi, og noen elementer fra mindfulnessbasert terapi. Deltakeren får grundig opplæring i en rekke kognitive selvhjelpsteknikker som relateres til et humanistisk verdisyn.

Etter

Etter siste kursgang ber vi deg igjen om å fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?