Helse og arbeid

Mindfulness MBCT

Mindfulness Basert Kognitiv Terapi (MBCT) er et 8-ukers mestringsprogram for å forebygge depresjonsperioder.  Effekten av MBCT-kurs er veldokumentert gjennom forskning og synes å være spesielt godt egnet for deg som har hatt flere tidligere perioder med depresjon. Forskningen viser at risikoen for tilbakefall synker etter deltagelse i kurset. Kurset er praktisk orientert og legger mindre vekt på teori.

Innledning

Målet med å trene mindfulness/oppmerksomt nærvær er å bli mer bevisst de automatiske reaksjonsmønstre som ofte styrer tanker, følelser og handlinger i møte med bekymring og utfordringer. Dette gjør det mulig å ta mer hensiktsmessige valg og utvikle evnen til å takle utfordringer uten at depressive reaksjoner utløses.

Kurset holdes av lege, psykolog og sykepleier med instruktørutdanning i MBCT.

Deltakerne får en arbeidsbok og tilgang til lydfiler med instruksjoner.

For å delta må du være henvist til poliklinikken av fastlegen, ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og være utredet for psykiske plager av lege eller psykolog. Det er også viktig at du har jobb, eller en klar plan for å komme tilbake i arbeid.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Alle deltakerne har minst en forsamtale med en av kurslederne før kurset starter. Før denne samtalen ber vi deg fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Under

Kurset går over 8 uker, 2 ½ time hver gang. Etter 6. samling er det  en hel dags samling til fordypning av egen praksis.

Programmet er systematisk bygget opp og bygger på en kombinasjon av meditasjonsteknikker og kognitiv terapi. De primære elementene i programmet er meditasjon, enkle yogaøvelser og kroppsbasert avspenning. Det gis noe undervisning om depresjon og om hvordan grubling og angsten for ny depresjon kan føre til negative spiraler. Gjennom egen trening og mulighet for refleksjon i gruppe, får deltakerne et aktivt forhold til egen endringsprosess. Alle øvelser tilpasses individuelle behov. Programmet forutsetter egenaktivitet mellom samlingene, ca. 45 min. daglig. Dette er sentralt for å få fullt utbytte av kurset.

Hvem passer kurset for?
Programmet passer for personer som
- har hatt tilbakevendende depresjoner
- har vært plaget med lavt stemningsnivå over tid.
- Sliter med bekymringstanker

Etter

Etter siste kursgang ber vi deg igjen om å fylle ut et nettbasert spørreskjema og du tilbys en avslutningssamtale.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?