Helse og arbeid

Mindfulness gruppe

Hensikten med Mindfulness gruppe er å lære selvhjelpsteknikker for å forbedre livskvalitet i hverdagen. Gruppen kan passe for personer med forskjellige typer plager. Fokus er på tilstedeværelse, bevisst oppmerksomhet, mestring av symptomer samt det å dempe kronisk forhøyet stressreaksjon.

Innledning

Kroppsbevissthet står i fokus sammen med avslapnings- og pusteteknikker. Det jobbes med bevisstgjøring av uhensiktsmessige vaner, for deretter å utvikle nye og mer adaptive reaksjonsmønstre. I dette inngår regulering av balansen mellom aktivering og avspenning (via det autonome nervesystemet: sympaticus/parasympaticus), samt utvikling av en ikke-dømmende innstilling til seg selv. Dette muliggjør i sin tur større valgfrihet når det gjelder handlingsmønstre. Ved mindfulness trening utvikles også større toleranse for ubehagelige tanker, følelser og kroppssensasjoner.

For å delta må du være henvist til poliklinikken av fastlegen, ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og være utredet for psykiske plager av lege eller psykolog. Det er også viktig at du har jobb, eller en klar plan for å komme tilbake i arbeid.


Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

 Alle deltakerne har en forsamtale med kursleder før kurset starter. Før denne samtalen ber vi deg fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Under

Dette er ikke en samtalegruppe, men en gruppe der man lærer seg ferdigheter som kan forbedre livskvalitet i hverdagen. Teknikkene er pusteteknikk, kroppsbevissthet gjennom bevegelser og enkel yoga, avslapning og enkel meditasjon. Det benyttes yogamatte på gulvet eller man kan sitte på en stol. Det blir gitt noe undervisning om hvordan nervesystemet fungerer. Frivillige teorikvelder. Individuelle oppfølgingssamtaler.

Tilbudet passer for personer som strever med f eks:

  • Stress symptom
  • Angst
  • Depressivitet
  • Smerte 
  • Posttraumatisk stresslidelse
  • Utbrenthet

Målsetting med gruppen kan beskrives på ulike nivåer:

  • På kropps nivå – mulighet til å slappe av, bli fri fra smerte og kroniske spenninger, få nye krefter og økt kroppsbevissthet. 
  • På mentalt nivå – økt fokusering, bryte negative tankemønster. 
  • På emosjonelt nivå – økt bevissthet, økt selvtillit og forbedret evne til å håndtere impulser og følelser.

Etter

Etter siste kursgang ber vi deg igjen om å fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?