Innsyn i journal

Dersom det ønskes utskrift av pasientjournal.

Sykehuset har ikke anledning til å besvare henvendelser som inneholder helseopplysninger eller informasjon om pasientforhold, per e-post. Vi oppfordrer til å ikke benytte e-post ved forespørsler om innsyn eller ved formidling av helseopplysninger.

Utskrifter av journal vil alltid bli oversendt fra sykehuset per post.

For pasienter

Som pasient har du etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5.1 rett til innsyn i egen journal. Du må sende skriftlig forespørsel for å be om dette, journaldokumenter vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse.

For å få nøyaktige opplysninger om deg og hva du ønsker innsyn i, ønsker vi at du benytter sykehusets skjema for innsyn i egen journal. Det finner du øverst til høyre på siden.

Fyll inn, skriv ut og send inn skjemaet per post: " Forespørsel om journalutskrift / innsynslogg i pasientjournal ".

Utskrift av logg fra pasientjournalen viser hvem som har hatt tilgang til den elektroniske pasientjournalen din.

Les mer her om dine rettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven.

Advokat på vegne av pasient: Henvendelser må rettes skriftlig til Dokumentsenteret, og forutsetter fullmakt fra pasienten. 

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Dokumentsenteret
Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo

Direkte telefonnummer til Pasientjournalarkivet er 23 22 51 32 (kl. 08:00 – 15:00).

For pårørende

Henvendelser fra pårørende som ønsker innsyn i pasientjournal må sendes skriftlig. Brevet adresseres til pasientjournalarkivet, og det må vedlegges fullmakt fra pasienten.

Dersom pasienten er død har nærmeste pårørende rett til innsyn i avdødes journal så fremt ikke særlige grunner taler imot. Andre pårørende må ha fullmakt fra avdødes nærmeste pårørende.

I brevet må det framkomme hva det ønskes utskrift av. Ved manglende opplysninger om postadresse eller manglende dokumentasjon, kan vi dessverre ikke behandle forespørselen.

Forskning

Forespørsel om pasientopplysninger som ønskes utlevert i forskningssammenheng må rettes skriftlig til Dokumentsenteret. Henvendelsen må inneholde REK-godkjenning, samt kopi av samtykkeskjema fra pasienten.

Forsikringsselskap

Forespørsel om pasientopplysninger som ønskes utlevert fra forsikringsselskaper må rettes skriftlig til Dokumentsenteret og det må foreligge kopi av fullmakt fra pasienten.

Offentlige instanser

Henvendelser fra offentlige instanser, som for eksempel politi, Helsetilsynet, Norsk pasientskadeerstatning m.v., må rettes skriftlig til Dokumentsenteret.

Wordikon Forespørsel om innsyn - skjema.docx

Fant du det du lette etter?