Helse og arbeid

Generalisert angstlidelsekurs - Bekymret, jeg?

Bekymring er en indre dialog om mulige negative hendelser. Bekymring kan forringe livskvaliteten dersom man opplever lite kontroll over bekymringene og sjelden har fri fra dem. Dette kurset er for deg som opplever at du bekymrer deg for mye, og at bekymringene fører til økte problemer med angst og depresjon. For noen vil problemene ha fått et omfang som gjør at vi kaller det for generalisert angstlidelse (GAD).

Innledning

For å delta må du være henvist til poliklinikken av fastlegen, ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og være utredet for psykiske plager av lege eller psykolog. Det er også viktig at du har jobb, eller en klar plan for å komme tilbake i arbeid.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Alle deltakerne har en forsamtale med en av kurslederne før kurset starter. Før denne samtalen ber vi deg fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Under

Kurset er et intensivkurs som går over to uker, tre dager første uke og to dager i uke to. I tillegg kommer 1-2 oppfølginger. Det vil være inntil 10 deltakere på hvert kurs. Hver samling varer 1 time og 15 minutter.

Kurset starter med å tematisere hva som kjennetegner overdreven bekymring. Deretter introduseres metoder for å utsette/distansere seg fra bekymringer. Vi ser på mer konstruktive måter å forholde seg til kroppens uro og spenninger. Egne opprettholdende strategier og handlinger tematiseres. Det kan for eksempel være overdreven sjekking/kontroll eller unngåelse av det man bekymrer seg for.

Etter

Etter siste kursgang ber vi deg igjen om å fylle ut et nettbasert spørreskjema.

Det er 2-3 oppfølginger i etterkant med særlig vekt på å etablere nye vaner og tanker knyttet til overdreven bekymring.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?