HELSENORGE
Ortopedi

Dupuytrens kontraktur - operasjon

Ved Dupuytrens kontraktur blir bindevevshinnen i håndflaten tykkere og lager harde knuter og strenger under huden. Tilstanden er mest vanlig i Norden og kalles ofte «vikingfinger». Årsaken er ukjent, men det er ofte arvelig.


Ventetider

Innledning

Henvisning og vurdering

Før

Forberedelser før oppmøte på sykehuset

Les innkallingsbrevet nøye.

Hva skjer operasjonsdagen

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende.

Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Du vil få snakke med kirurgen som skal operere deg og med anestesilegen som vil fortelle hvilken bedøvelse som er aktuell for deg.Under

Kirurgen legger vanligvis sikk-sakk snitt i huden i håndflaten og ut i fingeren. Det syke og fortykkede bindevevet blir fjernet og fingeren blir passivt strukket ut. Det blir lagt på en kompresjonsbandasje (tykk bandasje) utenpå vanlig bandasje.

Operasjonen utføres vanligvis i narkose.Etter

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det. Deretter vil du få tilbud om mat og drikke, og informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise.

Dersom det er aktuelt vil du få med deg sykmelding, e-resept og/eller smertestillende medisiner. For operasjonsbeskrivelse og eventuell kontrolltime, se www.helsenorge.no

Når du har kommet hjem

Smerter
Etter operasjonen er det normalt å ha smerter.
De første dagene etter operasjonen skal du derfor ta smertestillende jevnlig og til faste tider. Nedtrapping gjøres etter hvert som smertene avtar.
Sørg for å ha paracetamol hjemme til etter operasjonen.

Aktivitet

Etter operasjonen er det viktig å holde hånden høyt (i hjertehøyde). Dette hindrer hevelse, blødning og lindrer smerte.
Det er også viktig at du beveger fingrene regelmessig.
Du kan bruke den opererte hånden som vanlig inntil smertegrense.

Dusj

Du kan dusje etter operasjonen, men må dekke til den opererte hånden slik at bandasjen ikke blir våt. Du kan eventuelt bruke gips-/dusjpose som kan kjøpes på apoteket.

Sting

Stingene fjernes hos din fastlege 14 dager etter operasjonen.

Bandasje

Kompresjonsbandasje beholdes i 2-3 dager. Dersom bandasjen er tørr kan den sitte på til stingene fjernes. Blir bandasjen våt, gjennomtrukket med blod eller løsner må den skiftes. Det er ikke nødvendig å skifte bandasjen hvis den bare har skygge av blod.

Bandasjeskift


  • Vask hendene grundig.
  • Fjern den gamle bandasjen ved å ta tak i hjørnet og dra den forsiktig av.
  • Du skal ikke ta på såret, rense det eller forsøke å fjerne gamle blodrester.
  • Legg umiddelbart på ny bandasje uten å berøre den delen av bandasjen som skal i kontakt med såret.

Observasjoner ved håndoperasjon

Du må sjekke at fingrene er godt sirkulert. Det vil si at de ikke blir:

  • misfarget (blå eller grå), numne, kalde eller bleke

Tiltak

Dersom det ikke hjelper å holde det opererte området høyt eller løsne den elastiske bandasjen, ta kontakt med sykehuset.

Bilkjøring

Når du kan begynne å kjøre bil er avhengig av smerte og funksjon. Du kan heller ikke kjøre bil når du er påvirket av medisiner og har redusert reaksjonsevne. Trafikksikkerheten er ditt ansvar.

Sykmelding

Sykmeldingsperioden vil variere ut fra arbeidssituasjon og din individuelle situasjon. Eventuell forlengelse av sykmelding gjøres hos fastlege.

Oppfølging

Det innkalles ikke til rutinemessig etterkontroll. Har du behov for tilsyn ta direkte kontakt med sykehuset.

Feber

De første dagene etter operasjonen kan du få en lett temperaturstigning. Dette er normalt, men ta kontakt med sykehuset dersom du har vedvarende feber over 38°-38,5° etter operasjonen.

Vær oppmerksom

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner. De aller fleste er sjeldne og kan behandles. De vanligste komplikasjonene er nerveskade, ømhet/smerte i arret og infeksjon.

Tegn på infeksjon kan være: Rødt, hovent, irritert sår med siving av puss fra såret, feber og økende smerter.

I noen tilfeller, særlig ved reoperasjoner, kan inngrepet være teknisk vanskelig og det vil være risiko for skade på hudnerver som ofte ligger innvevet i det syke bindevevet. Kirurgen vil alltid informere deg om at nedsatt følelse i fingeren kan oppstå etter et slikt inngrep, særlig i forbindelse med reoperasjoner.

Dupuytrens kontraktur er en bindevevssykdom som kan komme tilbake, selv om operasjonen er vellykket og fingeren kan rettes helt ut etterpå. Opp mot 30-40 % av pasienten kan få et slikt tilbakefall.

Ta direkte kontakt med sykehuset dersom du har tegn til komplikasjoner.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?