HELSENORGE

Pårørendegruppe psykisk helsevern

Pårørendegruppe er et tilbud til pasientenes pårørende. Tilbudet er for alle: ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år, eller andre som står pasienten nær.

Vi informerer om avdelingene, og innleder hver gruppe med ett tema. Vi deler også erfaringer og tar opp forhold som pårørende er opptatt av angående sykehusbehandling, og snakker om problemstillinger som oppstår når en i familien får en psykisk lidelse. Gruppens form vil bli samtaler, undervisning, informasjon og sosialt samvær.

Program pårørendegruppe sengeposter

Senter for psykisk helse og rus
Vår 2022

Onsdag 9 februar: Oppfølging og aktivitetstilbud etter utskrivelse
Hanne Guntvedt, spesialergoterapeut
Onsdag 23 februar: Psykisk lidelse og behandling
Tonje Østvold Byhre, psykologspesialist
Onsdag 9 mars: Psykisk lidelse og medisiner
Sigrid Medhus, overlege
Onsdag 23 mars: Håp og psykisk lidelse
Eirik Os, sykehusprest
Onsdag 6 april: Kognisjon og psykose, hvordan fungering i hverdagen kan bli påvirket
Maj Egeland, psykologfaglig rådgiver senter for psykisk helse og rus
Onsdag 20 april: «Åpen dør» fagprosjekt i klinikken med fokus på brukermedvirkning og redusert opplevelse av tvang
Mats Håkansson, ledende spesialsykepleier post 4A

Tid: Kl. 17.00 - 18.30
Sted:  Lovisenberggata 21F, oppmøte utenfor hovedinngang

Interesserte kan henvende seg til pårørendegruppa ved Carina Midgaard, tlf: 997 97 795.

Det er ingen påmelding, - men det er fint hvis vi vet omtrent hvor mange som kommer. Vi følger smittevernråd fra FHI og vil ikke kunne ta imot pårørende som har vært utenlands siste 10 døgn eller har luftveissymptomer. Vi bruker munnbind ved behov og har håndsprit tilgjengelig. Deltakere i gruppa må registrere seg ved ankomst for eventuell smittesporing.


 

Fant du det du lette etter?