Helsenorge

Internettassistert behandling for pasienter

Internettassistert behandling er en anerkjent form for behandling for moderate angst- og depresjonslidelser. Forskning har vist at internettassistert behandling har like god effekt på disse tilstandene som tradisjonell samtaleterapi.

Tilbudet gjelder pasienter som har blitt henvist og som etter vurdering har fått rett til helsehjelp. Dersom dette er aktuelt for deg, får du tilgang til et behandlingsprogram på nett, bestående av informasjon om lidelsen du er i behandling for, samt øvelser og andre ressurser du kan benytte deg av for å håndtere utfordringene du opplever. I tillegg får du oppfølging av en behandler ved sykehuset, i form av kortere oppfølgingssamtaler enten via videosamtale eller sikker tekstkommunikasjon.

Behandlingen er basert på kognitiv atferdsterapi, en godt dokumentert behandlingstilnærming der du i hovedsak får hjelp til å endre uhjelpsomme tanke- og handlingsmønstre.

Se denne videoen for mer informasjon om tilbudet:

 

Dersom du ønsker at vi skal vurdere om internettassistert behandling er aktuelt for deg, send en sms til 96091367 der du kun skriver «jeg ønsker mer informasjon». Eventuelt kan du sende en e-post til kbe@lds.no, der du kun oppgir ditt telefonnummer. Ikke oppgi sensitiv informasjon via sms eller e-post.

Se også artikkel på psykologtidsskriftet.no.

Fant du det du lette etter?