HELSENORGE

Sosionomseksjonen

Sosionomene ved sykehuset er organisert i egen seksjon med 11 stillinger og inngår i den tverrfaglige behandlingen til pasienter ved Medisinsk klinikk og Kirurgi samt Senter for psykisk helse og rus. Vi tar imot henvisning på inneliggende og polikliniske pasienter. Ved behov for henvisning til sosionom kan du som pasient og/eller pårørende snakke med lege eller behandler ved sykehuset.

Sosionomen kan:
- Kartlegge sosioøkonomiske forhold som bla bolig, arbeid, økonomi, nettverk og rettigheter ved sykdom. Aktuelle samarbeidspartnere kan være NAV, bydel, andre deler av spesialisthelsetjenesten, statsforvalter, pårørende, arbeidsgiver o.l.
- Informere gjennom samtaler, kurs og veiledning til pasienter, behandlere, pårørende og samarbeidspartnere.
- Etablere kontakt med aktuelle hjelpeinstanser (brobyggerfunksjon)

Det tas utgangspunkt i den enkeltes ressurser for å bidra til å styrke egen mulighet til å mestre sin livssituasjon. Sosionomen bidrar til god pasientflyt og kvalitetssikring i behandlingsforløpet og ved utskrivelse.


Fant du det du lette etter?