Geriatrisk og slag poliklinikk

Geriatrisk poliklinikk og Slagpoliklinikk består av leger, nevropsykolog, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut og helsesekretærer, flere med spesialkompetanse innen geriatri og hjerneslag.

Ved behov konsulteres annet helsepersonell. Poliklinikken har et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten.Slagpoliklinikk: kontroll og videre oppfølging etter hjerneslag av tverrfaglig team med kompetanse innen hjerneslag.

Seksjonsleder: Gro Mikkelsen
Fagutviklingssykepleier: Torunn Gjerpe


Fant du det du lette etter?