Seksjon Døgn

Lovisenberg DPS har 12 døgnplasser. To av plassene disponeres av Akutteamet.

Fant du det du lette etter?