Storby- og flyktningeteam (SOFT)

Storby- og flyktningteam (SOFT) er et team organisert i Lovisenberg DPS, Seksjon ambulant virksomhet. Teamet er et tilbud med særlig vekt på å møte storbyproblematikk i endring.

Les mer om Storby- og flyktningeteam (SOFT)

Storby- og flyktningeteam (SOFT)

SOFT er tverrfaglig sammensatt med psykologspesialist, psykolog, vernepleier, sykepleier, sosionom og tilgang på legeressurs. Pasienter i teamet søkes inn på vanlig måte. Teamet utøver særlig kulturkompetanse opp mot enkelte grupper med tanke på å forstå gruppen og enkeltindividets atferd og tenkning.

SOFT arbeider utstrakt ambulant med noe poliklinisk oppfølging. Behandlingen består i utredning, vurdering, diagnostisering og integrert behandling med fokus på grunnleggende behov, kulturforståelse, traumehistorie og nettverk. Tilbudet er rettet mot pasienter som antagelig har rett til prioritert helsehjelp. Teamet kan ta inn pasienter med uavklarte tilstander der andre enheter ikke kommer i posisjon.

Behandlingstilbudet retter seg også mot voksne flyktninger med traumebakgrunn som følge av organisert vold og/eller sannsynlig alvorlig psykisk lidelse med eller uten rusproblemer. Teamet er et tilbud til sårbare pasienter som ikke nyttiggjør seg det ordinære behandlingsapparatet på grunn av psykisk lidelse med særskilt nedsatt funksjonsnivå, som alvorlig traumatiserte, andre årsaker, invalidiserende angst, tvangslidelser mv.

Det er et uttalt mål for SOFT at pasientene skal forsøkes hjulpet inn i det ordinære hjelpeapparat både innen spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Tjenestetilbudet er bydekkende med hensyn til henvendelser om råd og veiledning.

Kontaktinformasjon

Hagegata 32
Besøksadresse
Hagegata 32(Kart)
0653 Oslo
Telefon
24 07 44 00

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?