APAS - Ambulant Psykose Avhengighet Sikkerhet

APAS tilbyr oppfølging og behandling av pasienter i sektor med etablert eller antatt alvorlig psykisk lidelse, skadelig bruk og avhengighet av rusmidler og forhøyet voldsrisiko hvor farekriteriet er fremtredende.
Les mer om APAS - Ambulant Psykose Avhengighet Sikkerhet

APAS - Ambulant Psykose Avhengighet Sikkerhet

APAS er et tverrfaglig team under Seksjon ambulant virksomhet (SAV) ved Lovisenberg DPS, som tilbyr spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St.Hanshaugen. Teamet består av to psykiatere, to psykologspesialister, klinisk sosionom og tre sykepleiere med videreutdanning i psykisk helse. I tillegg er musikkterapeut tilknyttet teamet.

Hva gjør vi?

Pasientene får tilbud om integrert behandling basert på intensiv kontaktetablering, oppsøkende virksomhet, nettverksarbeid, samt tett samarbeid med andre instanser. Alle pasienter følges opp av et tverrfaglig behandlingsteam bestående av behandler, kobehandler, lege og ansvarlig spesialist.

Behandlingen kan bestå av samtaleterapi på kontor eller ute, musikkterapi, medisinering, pårørendesamtaler og/eller hjelp til å opprette og opprettholde kontakt med samarbeidspartnere. Mål for behandlingen kan for eksempel være færre kriser, færre innleggelser, redusert symptomtrykk, mindre skadelig rusmønster, lykkes med å bo, bedret funksjon og færre voldsepisoder.

Hva er vi gode på?

Vi har fokus på kontaktetablering, ambulering, tilgjengelighet, samarbeid og faglig tydelighet. APAS har ingen akuttfunksjon, men er opptatt av å være tilgjengelig for førstelinjetjenester som gir tilbud til våre pasienter. APAS tilbyr veiledning, både planlagt ved oppmøte og per telefon ved kriser og uforutsette hendelser. Et annet viktig fokus er å ha gode og oppdaterte voldsrisikovurderinger og planer for håndtering av voldsrisiko.

Hvem følger vi opp?

Oppfølging består i utredning, diagnostisering og behandling. Hovedmålgruppen til APAS er pasienter med etablert eller antatt alvorlig psykisk lidelse og forhøyet voldsrisiko av en slik grad at håndtering vil kreve omfattende ressursbruk og kan kreve samarbeid med politi. I tillegg har mange skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. Pasienter kan være inkludert i LAR. APAS er et spesialisthelsetjenestetilbud der pasienter må henvises av lege eller psykolog, ha rett til nødvendig helsehjelp og behov for ambulante og sammensatte tjenester.

Hva skiller APAS og FACT?

APAS og FACT (Flexible Assertive Community Treatment) er ulike team i seksjon ambulant virksomhet på Lovisenberg DPS. De tre bydelene i Lovisenbergs opptaksområde har hvert sitt FACT-team, mens APAS har pasienter fra alle tre bydeler. Mens FACT er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og bydel, består APAS kun av ansatte i spesialisthelsetjenesten. Den vesentligste forskjellen i målgruppe er at pasienter med forhøyet voldsrisiko følges opp av APAS. Pasienter med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet uten forhøyet voldsrisiko kan følges opp av FACT.

Kontaktinformasjon

Telefon
APAS kan kontaktes via sentralbord, tlf 24 07 44 00 , eller ved henvendelse til teamleder og psykologspesialist Lars Kvisle, 98 20 75 71 .
Hagegata 32
Besøksadresse
Hagegata 32(Kart)
0653 Oslo
Telefon
24 07 44 00

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?