APAS - Ambulant Psykose Avhengighet Sikkerhet

APAS tilbyr oppfølging og behandling av pasienter i sektor med alvorlig psykisk lidelse/antatt alvorlig psykisk lidelse, skadelig bruk og avhengighet av rusmidler og forhøyet voldsrisiko hvor farekriteriet er fremtredende.

Les mer om APAS - Ambulant Psykose Avhengighet Sikkerhet

APAS - Ambulant Psykose Avhengighet Sikkerhet

Håndtering av voldsrisiko krever omfattende ressursbruk og samarbeid med politiet. Oppfølging består i utredning, diagnostisering og behandling, inkludert LAR-behandling.

Pasientene får tilbud om integrert behandling basert på intensiv kontaktetablering, oppsøkende virksomhet, nettverksarbeid, samt kontaktetablering og tett samarbeid med andre instanser.

APAS tilstreber at pasientene får tilbud om helseundersøkelser og somatisk oppfølging i samarbeid med fastlege og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Kontaktinformasjon

Hagegata 32
Besøksadresse
Hagegata 32(Kart)
0653 Oslo
Telefon
24 07 44 00

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?