Akutteam LDPS

Akutteamet tar i mot henvendelser alle hverdager fra kl. 8:00 - 16:00. Det er lav terskel for å ta kontakt. Møt opp i Hagegata 32, ring eller skriv. Tlf: 24 07 45 00. E-post: ldps-akutteam@lds.no

Les mer om Akutteam LDPS

Akutteam LDPS

Akutteamet er en ambulant og stasjonær psykiatrisk vakttjeneste for bydel St. Hanshaugen, Bydel Gamle Oslo og bydel Grünerløkka.

Teamet er tverrfaglig sammensatt av blant annet psykiater, lege, psykolog og spesialsykepleierer. Teamet foretar vurderinger og undersøkelser av psykisk helsetilstand ved behov for øyeblikkelig hjelp i forbindelse med akutte situasjoner og kriser.

Akutteamets tilbud:

  • Vurdering av psykisk helsetilstand
  • Støtte og veiledning
  • Oppfølging ved kriser
  • Møter deg der du er
  • Kan fungere som bindeledd mellom sykehus, DPS og bydel
  • Mobiliserer og involverer nettverk
  • Veileder og gir råd til familie, pårørende og samarbeidspartnere
  • Vurdere behov for opphold ved Lovisenberg DPS Seksjon døgn eller sykehusinnleggelse
  • Teamet tilbyr inntil 4 oppfølgende konsultasjoner etter førstegangsvurdering.

Henvend deg direkte i Hagegata 32 eller kontakt oss på telefon. Dersom det er ønskelig kan akutteamet besøke deg hjemme eller et annet sted.

Kontaktinformasjon

Hagegata 32
Besøksadresse
Hagegata 32(Kart)
0653 Oslo
Telefon
24 07 44 00

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?