Prosjektside: Reduksjon av tvang

Om AKU-LDS

Psykiatrisk akuttavdeling ved Lovisenberg Sykehus ligger ved St. Hanshaugen i Oslo, og består av en inntakspost og to akuttposter med til sammen 26 sengeplasser. Akuttavdelingen yter helsehjelp til pasienter fra bydel Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo, og har ca 900 innleggelser i året.

Om prosjektet

Inntaksposten ved psykiatrisk akuttavdeling, Lovisenberg Sykehus, påbegynte i 2013 et prosjekt med hensikt å bidra til modernisering av norsk akuttpsykiatri ved bla. å redusere generell bruk av tvangsmidler. Prosjektet er forankret i leder- og personalgruppen, og har utviklet rutiner til bruk i avdelingen på bakgrunn av klinisk erfaring og forskningslitteratur.

Utviklingen omfatter miljøterapeutiske intervensjoner, egenutviklede intervjuskjema, veiledning på aggresjonsforebygging, deeskalerende teknikker, prosedyrer for konflikthåndtering m.m. Prosjektet har så langt hatt hovedfokus på alternative løsninger til mekaniske tvangsmidler for håndtering av aggressiv og selvskadende atferd. I prosjektperioden er denne type tvangsbruk redusert med 85%.

Artikler

Jobber for mindre tvang - Sykepleien.
Redusert bruk av tvang - Sykepleien.
Suksess med å løsne beltene - Norsk psykologforening
Reduserte beltebruk kraftig etter omlegging - NRK
 

Presentasjoner og skjema

Forskergruppemøte 21.-22. mai, www.tvangsforskning.no
Redusert og kvalitetssikret bruk av tvangsmidler
Introduksjonsforelesning om aggresjon, presentasjon for Haugesund akuttpsykiatriske avdeling
Intervju om vold
Protokoll for §4.8
Veileder til aggresjonsforebyggende samtale
Redusert bruk av mekaniske tvangsmidler – er det mulig? Ullevål, 30. mai 2016

Lovverk

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (Helse- og omsorgsdepartementet)
Forskrift om bruk av tvangsmidler i institusjon for døgnopphold innenfor det psykiske helsevernet (Helse- og omsorgsdepartementet) 

Om oss

Martin Veland arbeider som klinikksjef på psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg Sykehus.

Anders Jacob arbeider på allmenpsykiatrisk poliklinikk ved Lovisenberg DPS.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.