Pårørendegruppe psykisk helsevern

På grunn av korona-situasjonen utgår dette tilbudet inntil videre.

Pårørendegruppe er et tilbud til pasientenes pårørende. Tilbudet er for alle: ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år, eller andre som står pasienten nær.

Vi informerer om avdelingene, og innleder hver gruppe med ett tema. Vi deler også erfaringer og tar opp forhold som pårørende er opptatt av angående sykehusbehandling, og snakker om problemstillinger som oppstår når en i familien får en psykisk lidelse.

Gruppens form vil bli samtaler, undervisning, informasjon og sosialt samvær.

Program pårørendegruppa klinikk for psykisk helsevern våren 2020

Tirsdag 11.februar: Hvordan forstå mennesker med psykose
Maj Egeland, psykologspesialist, leder poliklinikk Gamle Oslo

Tirsdag 25.februar: Oppfølging og aktivitetstilbud etter sykehusinnleggelse
Toril Antonessen, spesialsykepleier/team-koordinator i FACT
Hanne Guntvedt, spesialergoterapeut Klinikk for psykisk helsevern

Tirsdag 10.mars: Psykose og behandling
Per Håkon Eikeseth, psykiater

Tirsdag 24.mars: Kommunikasjon – hvordan kommunisere som pårørende?
Carina Midgaard, psykiatrisk sykepleier og Geir Tarje Bruaset, psykiatrisk sykepleier

Tirsdag 21.april: Håp og psykisk lidelse
Eirik Os, sykehusprest

Tirsdag 5.mai: Psykose og behandling
Per Håkon Eikeseth, psykiater

Tirsdag 19.mai: Informasjon om Pio senteret i Oslo (Pårørendesenteret i Oslo)
Foreleser avklares senere

Tid: Kl. 17.00 - 18.30
Sted:  Lovisenberggata 21F, oppmøte ekspedisjonen

Interesserte kan henvende seg til pårørendegruppa ved Jon Texmon på tlf: 95793444, Carina Midgaard tlf: 99797795 eller Geir Tarje Bruaset på tlf: 97697845.

Det er ingen påmelding, - men det er fint hvis vi vet omtrent hvor mange som kommer.

Med vennlig hilsen

Jon Texmon,Avdelingssykepleier   
Carina Midgaard, Avdelingssykepleier
Geir Tarje Bruaset, Spesialsykepleier

Eirik Os

Eirik er sykehusprest i klinikk for psykisk helsevern. Han har lang erfaring med å møte pasienter og pårørende. Pasienters sykdom påvirker familie og andre nærstående. Eirik snakker om å finne håp i en endret tilværelse.

Per Håkon Eikeseth

Per Håkon er psykiater og var en av initiativtakerne til å starte pårørendegruppa på Lovisenberg for om lag 20 år siden. Han har i en årrekke jobbet med mennesker som har psykoselidelse og/eller rusproblematikk. Per Håkon underviser om psykoselidelser og behandling.

Maj Egeland

Maj er psykologspesialist og forteller om hvordan menneskers kognisjon påvirkes av sykdom. Kognisjon handler om hvordan tankene tenkes – hvor fort vi tenker, hvordan vi lærer, hva vi husker, hvordan vi planlegger og lignende. Kognisjon har mye å si for hverdagsfungering.

Toril Anthonessen

Toril er spesialsykepleier og teamleder i FACT St.Hanshaugen. FACT team følger opp mange av våre pasienter når de skrives ut.

Hanne Guntvedt

Hanne er ergoterapeut med videreutdanning i psykisk helse. En ergoterapeut kartlegger utfordringer, ressurser og hjelpebehov. Målet er å finne meningsfylt innhold i hverdagen. Hun forteller også om ulike kommunale aktivitetstilbud i Oslo.

Geir Tarje Bruaset og Carina Midgaard

Geir Tarje og Carina er psykiatriske sykepleiere og skal snakke om ulike måter å kommunisere på ved psykisk sykdom.

Pio senteret

Pårørendesenteret i Oslo (Pio senteret), jobber for å fremme pårørendes interesser. De arrangerer  blant annet flere kurs, og kan tilby samtaler, støtte og råd, i forhold til ulike situasjoner pårørende står i.

Fant du det du lette etter?