Pårørendegruppe psykisk helsevern

Pårørendegruppe er et tilbud til pasientenes pårørende. Tilbudet er for alle: ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år, eller andre som står pasienten nær.

OBS! Pårørendegruppen er dessverre avlyst frem til påske.

Vi informerer om avdelingene, og innleder hver gruppe med ett tema. Vi deler også erfaringer og tar opp forhold som pårørende er opptatt av angående sykehusbehandling, og snakker om problemstillinger som oppstår når en i familien får en psykisk lidelse. Gruppens form vil bli samtaler, undervisning, informasjon og sosialt samvær.

Program pårørendegruppa klinikk for psykisk helsevern våren 2021

Onsdag 10 mars: Psykose og behandling
Per Håkon Eikeseth, psykiater

Onsdag 24 mars: Oppfølging og aktivitetstilbud etter sykehusinnleggelse
Toril Anthonessen, spesialsykepleier/teamkoordinator i FACT, Hanne Guntvedt, spesialergoterapeut Klinikk for psykisk helsevern

Onsdag 7 april: «Åpen dør» fagprosjekt i klinikken med fokus på brukermedvirkning og redusert opplevelse av tvang
Helene Bodin Jordet, ledende spesialsykepleier post 3A
Monika Nordhus, erfaringskonsulent post 3A
Gudrun Breistøl, erfaringskonsulent post 4A

Onsdag 21 april: Kognisjon og psykose, hvordan forstå mennesker med psykose
Maj Egeland, psykologspesialist, leder poliklinikk Gamle Oslo

Onsdag 5 mai: Psykose og behandling
Per Håkon Eikeseth, psykiater

Onsdag 19 mai: Håp og psykisk lidelse
Eirik Os, sykehusprest

Tid: Kl. 17.00 - 18.30

Sted:  Lovisenberggata 21F, oppmøte utenfor hovedinngang til klinikk for psykisk helsevern.  

Interesserte kan henvende seg til pårørendegruppa ved Jon Texmon på tlf: 95793444.

Det er ingen påmelding, - men det er fint hvis vi vet omtrent hvor mange som kommer. Vi følger smittevernråd fra FHI og vil ikke kunne ta imot pårørende som har vært utenlands siste 10 døgn eller har luftveissymptomer. Vi bruker munnbind og har håndsprit tilgjengelig. Deltakere i gruppa må registrere seg ved ankomst for eventuell smittesporing.

Med vennlig hilsen
Jon Texmon       
Avdelingsleder  post 3B

PRESENTASJON AV BIDRAGSYTERE

Eirik Os
Eirik er sykehusprest i klinikk for psykisk helsevern. Han har lang erfaring med å møte pasienter og pårørende. Pasienters sykdom påvirker familie og andre nærstående. Eirik snakker om å finne håp i en endret tilværelse.

Toril Anthonessen
Toril er spesialsykepleier og teamleder i FACT St. Hanshaugen. FACT teamet er den del av Lovisenberg DPS (distriktspsykiatriske senter), og følger opp mange av våre pasienter når de skrives ut.

Hanne Guntvedt
Hanne er ergoterapeut med videreutdanning i psykisk helse. En ergoterapeut kartlegger utfordringer, ressurser og hjelpebehov. Målet er å finne meningsfylt innhold i hverdagen. Hun forteller også om ulike kommunale aktivitetstilbud i Oslo.

Per Håkon Eikeseth
Per Håkon er psykiater og var en av initiativtakerne til å starte pårørendegruppa på Lovisenberg for om lag 20 år siden. Han har i en årrekke jobbet med mennesker som har psykoselidelse og/eller rusproblematikk. Per Håkon underviser om psykoselidelser og behandling.

Maj Egeland
Maj er psykologspesialist og forteller om hvordan menneskers kognisjon påvirkes av sykdom. Kognisjon handler om hvordan tankene tenkes – hvor fort vi tenker, hvordan vi lærer, hva vi husker, hvordan vi planlegger og lignende. Kognisjon har mye å si for hverdagsfungering.

Helene Bodin Jordet, Monica Nordhus og Gudrun Breistøl
Helene, Monica og Gudrun jobber på de to postene som ble trukket til å være først ute med å praktisere «Åpen dør» som er hele klinikkens fagprosjekt. Helene er ledende spesialsykepleier, Monica og Gudrun er erfaringskonsulenter. Forrige sesong ble prosjektet presentert av Forsknings- og utviklingsavdelingen. Denne gang skal vi høre om de første erfaringene fra de som jobber tettest på pasientene. 

Fant du det du lette etter?