Pårørendegruppe psykisk helsevern

Pårørendegruppe er et tilbud til pasientenes pårørende. Tilbudet er for alle: ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år, eller andre som står pasienten nær.

Vi informerer om avdelingene, og innleder hver gruppe med ett tema. Vi deler også erfaringer og tar opp forhold som pårørende er opptatt av angående sykehusbehandling, og snakker om problemstillinger som oppstår når en i familien får en psykisk lidelse.

Gruppens form vil bli samtaler, undervisning, informasjon og sosialt samvær.

Program høsten 2019

Onsdag 11.september: Håp
Eirik Os, sykehusprest

Onsdag 25.september: Psykose og behandling
Per Håkon Eikeseth, psykiater

Onsdag 9.oktober: Informasjon om DPS og FACT
Toril Antonessen, spesialsykepleier/team-koordinator

Onsdag 23.oktober: Kognisjon
Maj Egeland, psykologspesialist

Onsdag 6.november: Jobbmestring
Hanne Guntvedt, spesialergoterapeut

Onsdag 20.november: Psykose og kommunikasjon
Per Håkon Eikeseth, psykiater

Onsdag 4.desember: Kognitiv terapi, og kommunikasjon
Carina Midgaard, psykiatrisk sykepleier og Geir Tarje Bruaset, psykiatrisk sykepleier

Tid: Kl. 17.00 - 18.30
Sted:  Lovisenberggata 21F, oppmøte ekspedisjonen
 

Interesserte kan henvende seg til pårørendegruppa ved Jon Texmon på tlf: 95793444, Carina Midgaard tlf: 99797795 eller Geir Tarje Bruaset på tlf: 97697845

Det er ingen påmelding, - men det er fint hvis vi vet omtrent hvor mange som kommer.

Med vennlig hilsen
Jon Texmon  Avdelingssykepleier
Carina Midgaard Avdelingssykepleier    
Geir Tarje Bruaset Spesialsykepleier

Eirik Os

Eirik er sykehusprest i klinikk for psykisk helsevern. Håp er et tema Eirik har snakket om i undervisningsgrupper for pasienter. Det har vært et vanskelig tema for mange, men også et tema pasientene ønsker.

Per Håkon Eikeseth

Per Håkon er psykiater og var en av initiativtakerne til å starte pårørendegruppa på Lovisenberg for om lag 20 år siden. Han har i en årrekke jobbet med mennesker som har psykoselidelse og/eller rusproblematikk. Per Håkon underviser om psykoselidelser, behandling og kommunikasjon.

Maj Egeland

Maj er psykologspesialist og forteller om kognisjon og psykose. Kognisjon handler om hvordan tankene tenkes – hvor fort vi tenker, hvordan vi lærer, hva vi husker, hvordan vi planlegger og lignende. Kognitiv funksjon har mye å si for hvordan man vil klare seg i hverdagen og for hvordan man klarer å nyttiggjøre seg behandling og hjelp.

Toril Anthonessen og Mette Wahl

FACT team følger opp mange av våre pasienter da de skrives ut. Disse jobber oppsøkende og der hvor pasienten bor. Toril er spesialsykepleier og teamleder i FACT St.Hanshaugen. Mette er erfaringskonsulent og presenterer bruker- og erfaringsperspektivet til FACT.

Hanne Guntvedt

Hanne er ergoterapeut med videreutdanning i psykisk helse. En ergoterapeut kartlegger utfordringer, ressurser og hjelpebehov. Målet er å finne meningsfylt innhold i hverdagen etter utskrivelse. Hun forteller om ulike kommunale aktivitetstilbud i Oslo.

Geir Tarje Bruaset og Carina Midgaard

Geir Tarje og Carina er psykiatriske sykepleiere og skal snakke om hvordan tanker og følelser påvirker hvordan vi handler i ulike situasjoner.

Fant du det du lette etter?