Pårørendegruppe psykisk helsevern

Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus inviterer til Pårørendegruppe våren 2019. Pårørendegruppe er et tilbud til pasientenes pårørende. Tilbudet er for alle: ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år.

Vi informerer om avdelingene, og innleder hver gruppe med ett tema. Vi deler også erfaringer og tar opp forhold som pårørende er opptatt av angående sykehusbehandling, og snakker om problemstillinger som oppstår når en i familien får en psykisk lidelse.

Gruppens form vil bli samtaler, undervisning, informasjon og sosialt samvær.

Program

  • Onsdag 30.januar: Kognisjon/hverdagsfungering - Maj Egeland, psykologspesialist
  • Onsdag 13.februar: Lovverk og pårørendes rolle - Thale Rugsveen, lege
  • Onsdag 27.februar: Psykose og medisiner - Per-Håkon Eikeseth, overlege
  • Onsdag 13.mars: Psykose og behandling - Per-Håkon Eikeseth, overlege
  • Onsdag 27.mars: Informasjon om DPS og FACT team - Toril Anthonessen, psykiatrisk sykepleier/teamleder i FACT
  • Onsdag 10.april: Fysisk trening og ernæring - Ellen Raugstad psykomotorisk fyisoterapeut og Maren Komperød, klinisk ernæringsfysiolog
  • Onsdag 24.april: Jobbmestring og muligheter - Hanne E. Guntvedt, spesialergoterapeut og Oda Pettersen, ergoterapeut

Tid: Kl. 17.00 - 18.30
Sted: Lovisenberggata 21F, oppmøte ekspedisjonen

Ved spørsmål kontakt gjerne pårørendegruppa ved:
Jon Texmon på tlf: 95793444
Carina Midgaard tlf: 99797795
Geir Tarje Bruaset på tlf: 97697845

Med vennlig hilsen
Carina Midgaard - Avdelingssykepleier
Jon Texmon - Avdelingssykepleier
Geir Tarje Bruaset - Psykiatrisk sykepleier

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.