Pårørendegruppe psykisk helsevern

Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus inviterer til Pårørendegruppe. Det er et tilbud til pasientenes pårørende. Tilbudet er for alle: ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år, eller en annen person som står pasienten nær.

Vi informerer om avdelingene, og innleder hver gruppe med ett tema. Vi deler også erfaringer og tar opp forhold som pårørende er opptatt av angående sykehusbehandling, og snakker om problemstillinger som oppstår når en i familien får en psykisk lidelse.

Gruppens form vil bli samtaler, undervisning, informasjon og sosialt samvær.

Program høst 2019

  • Onsdag 11.september: Håp Eirik Os, sykehusprest
  • Onsdag 25.september: Psykose og behandlingPer Håkon Eikeseth, psykiater
  • Onsdag 9.oktober: Informasjon om DPS og FACTToril Anthonessen, spesialsykepleier/team-koordinator
  • Onsdag 23.oktober: Kognisjon/hverdagsfungeringMaj Egeland, psykologspesialist
  • Onsdag 6.november: Psykose og kommunikasjonPer Håkon Eikeseth, psykiater
  • Onsdag 20.november: Jobbmestring Hanne Guntvedt, spesialergoterapeut
  • Onsdag 4.desember: Kognitiv terapi og kommunikasjonCarina Midgaard, psykiatrisk sykepleier og Geir Tarje Bruaset, psykiatrisk sykepleier

Tid: Kl. 17.00 - 18.30
Sted: Lovisenberggata 21F, oppmøte ekspedisjonen

Interesserte kan henvende seg til pårørendegruppa ved:
Jon Texmon på tlf: 95793444
Carina Midgaard tlf: 99797795
Geir Tarje Bruaset på tlf: 97697845

Det er ingen påmelding, men det er fint hvis vi vet omtrent hvor mange som kommer.

Med vennlig hilsen
Carina Midgaard - Avdelingssykepleier
Jon Texmon - Avdelingssykepleier
Geir Tarje Bruaset - Psykiatrisk sykepleier

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.