Pårørendegruppe psykisk helsevern

Pårørendegruppe er et tilbud til pasientenes pårørende. Tilbudet er for alle: ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år, eller andre som står pasienten nær.

Vi informerer om avdelingene, og innleder hver gruppe med ett tema. Vi deler også erfaringer og tar opp forhold som pårørende er opptatt av angående sykehusbehandling, og snakker om problemstillinger som oppstår når en i familien får en psykisk lidelse.

Gruppens form vil bli samtaler, undervisning, informasjon og sosialt samvær.

Program pårørendegruppa klinikk for psykisk helsevern høsten 2020

 
Onsdag 9.september

PIO-senteret, støttesenter for pårørende og ressurssenter for helsetjenetestene
Inger Hansen, daglig leder Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Onsdag 23. september

Oppfølging og aktivitetstilbud etter sykehusinnleggelse
Toril Anthonessen, spesialsykepleier/team-koordinator i FACT, Hanne Guntvedt, spesialergoterapeut Klinikk for psykisk helsevern

Onsdag 7.oktober

Psykose og behandling
Per Håkon Eikeseth, psykiater

Onsdag 21.oktober

Hvordan forstå mennesker med psykose
Maj Egeland, psykologspesialist, leder poliklinikk Gamle Oslo

Onsdag 4.november

Håp og psykisk lidelse
Eirik Os, sykehusprest

Onsdag 18.november

Psykose og behandling
Per Håkon Eikeseth, psykiater

Onsdag 2.desember

«Åpen dør», utviklingsprosjekt klinikk for psykisk helsevern
Hans Martin Nussle, rådgiver fag og forskning, Kristin Vegerstøl, avdelingsleder post 3A

Tid: Kl. 17.00 - 18.30

Sted:  Lovisenberggata 21F, oppmøte utenfor hovedinngang til klinikk for psykisk helsevern.  

Interesserte kan henvende seg til pårørendegruppa ved Jon Texmon på tlf: 95793444 eller Carina Midgaard tlf: 99797795. Det er ingen påmelding, - men det er fint hvis vi vet omtrent hvor mange som kommer. Vi følger smittevernråd fra FHI og vil ikke kunne ta imot pårørende som har vært utenlands siste 10 døgn eller har luftveissymptomer.

Med vennlig hilsen
Jon Texmon - Avdelingsleder    
Carina Midgaard  - Avdelingsleder

Presentasjon av bidragsytere

Inger Hagen

Inger er daglig leder av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse som driver PIO-senteret i samarbeid med Oslo kommune.

Eirik Os

Eirik er sykehusprest i klinikk for psykisk helsevern. Han har lang erfaring med å møte pasienter og pårørende. Pasienters sykdom påvirker familie og andre nærstående. Eirik snakker om å finne håp i en endret tilværelse.

Toril Anthonessen

Toril er spesialsykepleier og teamleder i FACT St. Hanshaugen. FACT teamet er den del av Lovisenberg DPS (distriktspsykiatriske senter), og følger opp mange av våre pasienter når de skrives ut.

Hanne Guntvedt

Hanne er ergoterapeut med videreutdanning i psykisk helse. En ergoterapeut kartlegger utfordringer, ressurser og hjelpebehov. Målet er å finne meningsfylt innhold i hverdagen. Hun forteller også om ulike kommunale aktivitetstilbud i Oslo.

Per Håkon Eikeseth

Per Håkon er psykiater og var en av initiativtakerne til å starte pårørendegruppa på Lovisenberg for om lag 20 år siden. Han har i en årrekke jobbet med mennesker som har psykoselidelse og/eller rusproblematikk. Per Håkon underviser om psykoselidelser og behandling.

Maj Egeland

Maj er psykologspesialist og forteller om hvordan menneskers kognisjon påvirkes av sykdom. Kognisjon handler om hvordan tankene tenkes – hvor fort vi tenker, hvordan vi lærer, hva vi husker, hvordan vi planlegger og lignende. Kognisjon har mye å si for hverdagsfungering.

Hans Martin Nussle og Kristin Vegerstøl

Hans Martin er spesialsykepleier og rådgiver i klinikken samt koordinator av fag- og forskningsenheten. Han er prosjektleder for «Åpen dør-policy», et utviklingsprosjekt som har som mål å kunne jobbe på en slik måte at vi kan ha åpne dører til postene i klinikk for psykisk helsevern. Kristin Vegerstøl er avdelingsleder på en av de to postene som er valgt ut til å starte med åpen dør fra februar 2021.

Fant du det du lette etter?