Flerfaglig enhet

Flerfaglig enhet består av flere forskjellig faggrupper; sosionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og musikkterapeuter.

Les mer om Flerfaglig enhet

Flerfaglig enhet

Sosionomtjenesten

Sosionomene ved sykehuset er organisert under Klinikk for psykisk helsevern, Flerfaglig enhet og har 8 stillinger. Vi dekker medisinsk klinikk og klinikk for psykisk helsevern. Vi bidrar i medisinske poster/poliklinikk og i psykisk helsevern inngår sosionomen i det tverrfaglige team.

Sosionomens hovedoppgave er å kartlegge og avdekke og forsøke å løse opp i pasientens psykososiale problemer som påvirker hans/hennes sykdomsbilde negativt.

Det er sentralt for sosionomens arbeid at pasientens psykososiale problemer identifiseres på et tidlig tidspunkt, slik at det etableres samarbeid mellom sosionom og pasient.

Vi tilbyr blant annet: utredning av sosioøkonomiske forhold, utviklingsstøttende samtaler, råd og veiledning, bistand med søknader, undervisning etc.

Under innleggelser og i forbindelse med utskriving kan sosionomen etablere kontakt med familie og eksterne samarbeidspartnere som relaterer seg til problemstillinger i pasientens sosiale og økonomiske liv. Eksempler kan være kontaktformidling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, for eksempel NAV, barnevern, bestillerenhet, boligkontor, ruskonsulent m.m. Vi kan også etablere kontakt med andre tjenester som for eksempel distrikts-psykiatriske senter, vergemålsavdeling, namsfogd, utleiere og skattemyndigheter.

Fysioterapitjenesten i Klinikk for psykisk helsevern

Fysioterapeuten jobber med å bedre og styrke fysisk og psykisk helse gjennom en kroppslig tilnærming. De vanligste virkemidlene er ulike former for øvelser, bevegelse, massasje, berøring og sansestimulering.

Samspillet mellom muskulatur, pust og bevegelser står alltid sentralt.

Fysioterapeuten legger vekt på aktiv deltagelse fra pasientens side, og på samtaler og refleksjon over pasientens reaksjoner og opplevelser. Tilbudet gis både individuelt og i gruppe, samt poliklinisk.

Ergoterapitjenesten ved Klinikk for psykisk helsevern

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse.  Psykiske helseutfordringer og rusproblematikk kan skape store utfordringer med utførelse av dagliglivets aktiviteter, som det å ta bussen eller å planlegge et måltid. Ergoterapeuter kartlegger hindringer og ressurser som påvirker utførelse av daglige aktiviteter og tilbyr trening og tilrettelegging for økt mestring.» Tilbudet gis både individuelt og i gruppe, samt poliklinisk.

Musikkterapi ved Klinikk for psykisk helsevern

Musikkterapi er et behandlingstilbud som benytter musikalsk kommunikasjon og samhandling for å bidra til bedring og å fremme livskvalitet. Metodene i arbeidet kan være samspill, improvisasjon, arbeid med pust og stemme, musikklytting, sangskriving og samtale. Musikkterapi gir muligheter for sosial deltagelse, uttrykk og regulering av følelser, arbeid med egen identitet og selvfølelse, samt mestring og positive opplevelser. Musikkterapi er en 5-årig offentlig godkjent utdannelse på masternivå. Tilbudet gis både individuelt og i gruppe, samt poliklinisk.


Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?