Flerfaglig enhet

Flerfaglig enhet består av flere forskjellig faggrupper; sosionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og musikkterapeuter.

Les mer om Sosionomtjenesten

Flerfaglig enhet

Sosionomtjenesten:

Sosionomens hovedoppgave er under pasientens innleggelse å avdekke og løse psykososiale problemer i pasientens liv som måtte påvirke sykdomsutviklingen negativt.

Mennesker som rammes av sykdom får ofte behov for støtte og hjelp til å takle endringer i livet. Denne oppgaven løses i samarbeid med det tverrfaglige personalet i avdelingen.

Det er sentralt for sosionomens arbeid, at pasientens psykososiale problemer identifiseres på et tidlig tidspunkt i innleggelsesforløpet, slik at det kan etableres et samarbeid mellom sosionom og pasient.

Henvisninger skjer fra lege eller sykepleier direkte til oss eller fra postmøter/tverrfaglige møter. Dette gjøres i DIPS. Under innleggelsen og i forbindelse med utskriving etablerer sosionomen kontakt med familie og eksterne samarbeidspartnere som relaterer seg til problemstillinger i pasientens sosiale og økonomiske liv.

Leder Anne-Mari Bakøy

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.