Helsenorge

Viktig informasjon til deg som skal til øre- nese- halsoperasjon

Se eget innkallingsbrev for oppmøtedato, tid og sted. Der vil det også stå om du skal opereres dagkirurgisk eller innlegges på sykehuset.

Du må lese igjennom alle papirer og brosjyrer du har fått fra sykehuset.

​DINE FORBEREDELSER FØR OPPMØTE PÅ SYKEHUSET


HELSE

Det er viktig at du er frisk når du skal opereres for å unngå komplikasjoner i forbindelse med operasjonen. Ring oss dersom du har:

 • forkjølelse, feber, urinveisinfeksjon, eller andre infeksjoner i kroppen
 • sår på kroppen
 • vært innlagt på sykehus, eller gjennomgått kirurgiske inngrep (også i tennene) siden siste kontakt med sykehuset

ANTIBIOTIKARESISTENTE BAKTERIER 

Ta kontakt med din fastlege for prøvetaking før din kontakt med sykehuset dersom du:

 • har jobbet ved eller vært behandlet på sykehus eller hos tannlege utenfor Norge i løpet av de siste 12 måneder
 • har vært innlagt på sykehus der det pågikk utbrudd med ESBL, VRE eller MRSA
 • bor sammen med/overnattet hos noen som er eller har vært smittet av ESBL, VRE eller MRSA

Dersom prøven er positiv, ta kontakt med sykehuset slik at vi kan planlegge smitteforebyggende tiltak. Dette gjelder ikke dersom du allerede har tatt en prøve som var negativ. Ta uansett med prøvesvaret når du kommer til oss.                                                                         

BLODPRØVER

Du vil få skriftlig beskjed fra sykehuset dersom du skal ta blodprøver før operasjonen. 

FASTE

Ved dagkirurgisk operasjon eller oppmøte operasjonsdagen:

Du skal faste operasjonsdagen for å unngå problemer i forbindelse med anestesi.
Det betyr at du ikke skal spise mat, frukt eller drikke melk siste 6 timer før oppmøtetid. Du kan drikke vann, saft og kaffe/ te uten melk inntil 2 timer før oppmøtetid.
Tyggegummi, pastiller, røyk og snus kan brukes inntil 2 timer før oppmøtetid. Røykeplaster kan brukes. Tannpuss utføres som vanlig.

Ved innleggelse dagen før operasjon:

 • Du vil få informasjon om tidspunkt for oppstart av faste når du kommer til sykehuset.

MEDISINER

Ta med dine faste medisiner til sykehuset i originalpakningen, dette gjelder også inhalasjonsmedisiner, øyedråper, diabetesmedisiner med tilhørende utstyr og lignende.

Du vil få eget skriv om bruk av faste medisiner.

RØYKING

Røyking øker risikoen for komplikasjoner, spesielt infeksjoner. Vi anbefaler deg derfor å slutte å røyke i 8 uker før operasjonen. Nikotinplaster, tyggegummi eller e-sigaretter kan være alternativer dersom du ikke klarer å slutte.

HYGIENE OG PÅKLEDING

Du må dusje om morgenen på operasjonsdagen, samt fjerne smykker og piercing for å redusere infeksjonsfaren.

Du skal ikke bruke krem eller sminke etter dusjing. Ta på deg rene og komfortable klær og gode, stødige sko.

Du skal ikke ha på neglelakk. Akrylnegler og shellakk må også fjernes på grunn av hygiene og observasjon under operasjonen.

VERDISAKER

Ta med minst mulig verdisaker.

Lommebok, mobiltelefon etc. får du anledning til å låse inn når du er til operasjon. 

Det kan bli nødvendig å stryke deg fra operasjonen eller utsette operasjonsdagen dersom noen av de overstående punkt ikke overholdes.

HJEMREISE 

Du kan ikke kjøre bil selv, du må derfor avtale henting på forhånd. Tidspunkt for henting er best å avtale etter operasjonen, du kan selv ringe fra sykehuset når hjemreise er avklart. Dersom du ikke har noen som kan hente deg kan sykehuset bestille transport via Pasientreiser, du betaler da en egenandel.

TILSYN

Dersom du skal opereres dagkirurgisk må du ha en voksen person sammen med deg fra du kommer hjem til morgenen etter operasjonen. Dette er en forutsetning for å bli operert ved dagkirurgisk avdeling.

Sjekkliste:

Før oppmøte til operasjon er det viktig at du har lest alle papirer og  brosjyrer som du har fått fra sykehuset:

 • innkallingsbrev
 • viktig informasjon til deg som skal opereres
 • informasjonsbrosjyre om din operasjon
   

Ta med til sykehuset:

 • faste medisiner, medisinliste, inhalasjon, diabetes utstyr el.
 • skjema som skal fylles ut og returneres
 • eventuelle hjelpemidler og annet utstyr som beskrevet i informasjonsbrosjyren
 • CPAP/BIPAP maskin dersom du bruker dette
   

Viktig hvis du skal opereres dagkirurgisk eller møte operasjonsdagen:

 • møte fastende og nydusjet

Viktig hvis du skal opereres dagkirurgisk:

 • ha en voksen sammen med deg fra du kommer hjem til morgen etter operasjonen
 • arrangere henting (Pasientreiser kan eventuelt bestilles fra sykehuset).
Fant du det du lette etter?