HELSENORGE

Kneskolen

Velkommen til den digitale versjonen av kneskolen ved Lovisenberg Diakonale sykehus.

Skolen inneholder 3 deler: En presentasjon fra sykepleier,  en fra anestesisykepleier og en fra fysioterapeut.  Vi anbefaler at du ser på alle tre.

Vi håper fremvisningen vil oppleves lærerik og nyttig for deg.

Ved spørsmål kontakt Kirurgisk poliklinikk tlf.: 23 22 55 02, eller Operasjonsforberedende poliklinikk tlf.: 90 11 90 78.

Del 1 - Sykepleier

Del 2 - Anestesi

Del 3 - Fysioterapeut

 


Fant du det du lette etter?