HELSENORGE

Hofteskolen

Velkommen til den digitale versjonen av hofteskolen ved Lovisenberg Diakonale sykehus.

Skolen inneholder 3 deler: En presentasjon fra sykepleier,  en fra anestesisykepleier og en fra fysioterapeut.  Vi anbefaler at du ser på alle tre.

Vi håper fremvisningen vil oppleves lærerik og nyttig for deg.

Ved spørsmål kontakt Kirurgisk poliklinikk tlf.: 23 22 55 02, eller Operasjonsforberedende poliklinikk tlf.: 90 11 90 78.

Del 1 - Sykepleier

 


Del 2 - Anestesisykepleier

 

Del 3 - Fysioterapeut

 
 

Fant du det du lette etter?