Skulderproteseseminar 2020

Fagseminar, 17.03.2020, Kirurgisk klinikk

Antall skulderproteseoperasjoner i Norge er stadig økende. Årlig opereres 8-900 pasienter med denne operasjonen. En stor andel av disse operasjonene utføres  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Fysioterapeutene inviterer derfor til skulderproteseseminar for fysioterapeutene i primærhelsetjenesten og andre interesserte.

Når og hvor

Dato
17.03.2020 
Klokkeslett
11:30-15:00
Sted
Lovisenberggata 21
  
Arrangør
Kirurgisk klinikk
 
Mer informasjon
Påmelding her  

11.30 - 12.00   Registrering, kaffe og boller

12.00 - 12.05   Velkommen!

12.05 - 12.35   Ikke-operativ behandling av artrosepasienter. Manuellterapeut Øystein Skare

12.35 - 13.05   Indikasjon for skulderprotese. Utredning. Ulike protesetyper. Overlege Sigbjørn Dimmen

13.05 - 13.20   Pause

13.20 - 13.50   Resultater etter skulderprotese. Komplikasjoner. Overlege Kirsten Lundgreen

13.50 - 14.00   Pause

14.00 - 14.30  Restriksjoner. Retningslinjer for opptrening. Fysioterapeut Erlend Østvold Eriksmoen

14.30 – 15.00 Postoperativt forløp. Manuellterapeut Margrethe Kvia

Fant du det du lette etter?