HELSENORGE

KOLS

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Medisinsk klinikk

Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols.

I kurset underviser lungespesialist, lungesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, tannpleier, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kunnskapen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Å leve med sykdommen og behandlingen

KOLS er en uforutsigbar sykdom som kan ha store symptomvariasjoner fra dag til dag. Mange opplever slitenhet, angst, depresjon, søvnproblemer og sosial isolasjon som følge av sykdommen. Manglende forståelse for sykdommen blant familie og venner er en ekstrabelastning for noen. Med riktig bruk av inhalasjonsmedisin og egen behandlingsinnsats, er det mulig å forebygge videre utvikling og leve bedre med sykdommen.

Målgruppe for kurset

Målgruppe for tilbudet er pasienter som nylig har fått diagnosen KOLS og pasienter som har levd med sykdommen over tid og ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen.

Kurs over 3 dager

Kurset går over 3 dager fra kl. 1000 til 1500. I tillegg til kursdagene, kan det bli individuelle konsultasjoner for enkelte som har behov for det. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols.
I tillegg til kursdeltakelse er det mulig for pasienter med kols å delta i treningsgruppe for kols-pasienter én gang i uken.

Tverrfaglig team

Undervisningen blir gitt av lungespesialist, lungesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, tannpleier, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kunnskapen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Innhold

Innholdet varierer mellom undervisning og veiledning.

  • Hva er KOLS?
  • Undervisning om medisinbruk
  • Anfallsmestring og slimmobilisering
  • Trening og avspenning. Pusteteknikker og hvilestillinger
  • Tilrettelegging i hverdagen (energiøkonomisering)
  • Tannhelse ved KOLS
  • Hjelp til røykestopp
  • Kosthold og ernæring
  • Individuelle timer med fagpersoner

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltakelse på kurs krever henvisning fra lege dersom du ikke allerede er pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Fastlegen kan skrive sykemelding for enkeltstående behandlingsdag/kurs.

Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk Poliklinikk (merk henvisningen med aktuelt kurs)
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Pris:
Én egenandel, evt. frikort. Pårørende deltar kostnadsfritt. Kaffe, te og lunsj blir servert.

Når og hvor

Sted
Lovisenberggata 17
Rom C 525:
- Gå til medisinsk poliklinikk
- Følg blå strek til ventesone 3
- Trapp eller heis til ventesone 4
 
Arrangør
Medisinsk klinikk
PPO - LDS 
Kontaktinformasjon
Pasient- og pårørendeopplæring
Tlf.: 23 22 52 60

Buss 37 til Lovisenberg.
Buss 20 og 28 til Fayes gate.
Buss 34 og 54 til Arkitekt Rivertz plass.
Gi beskjed dersom du trenger pasienttransport.
 
Fant du det du lette etter?