HELSENORGE

IBD (Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt)

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Medisinsk klinikk

Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.

Dette bidrar til økt selvstendighet i forhold til sykdommen og dens utfordringer. I kurset underviser lege, spesialsykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, psykomotorisk fysioterapeut og brukerrepresentant/likemann. I tillegg vektlegges erfaringsutveksling for at deltakerne skal dra nytte av kompetanse den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Å leve med sykdommen og behandlingen

Å leve med Crohs sykdom eller Ulcerøs kolitt krever for de fleste at man tar hensyn til sykdommen i hverdagen. I aktiv fase kan sykdommen medføre gassdannelse, fordøyelsessmerter, diare, magerumling. Symptomene kan kreve grundig planlegging og tilrettelegging og kan bli så hemmende at en del trekker seg tilbake og deltar lite sammen med andre. På den måten påvirkes både familie og resten av nettverket av sykdommen. Noen føler seg skamfulle over symptomene sykdommen har og snakker dermed lite med andre om sykdommen. Andre kan oppleve få symptomer og føler seg lite belastet av sykdommen. I gode perioder kan mange føle seg helt friske.

Kursene

Det arrangeres vanligvis kurs for de to målgruppene hver for seg. Målgrupper for kursene er mennesker som har hatt Crohns sykdom
eller Ulcerøs kolitt i kortere eller lengre tid og som er i aktiv eller rolig fase. Målsettingen med kursene er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.

Dette bidrar til økt selvstendighet i forhold til sykdommen og dens utfordringer. På kursene vil det være undervisning av lege, spesialsykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, psykomotorisk fysioterapeut og brukerrepresentant/likemann. I tillegg vektlegges erfaringsutveksling for at deltakerne skal dra nytte av kompetanse den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Varighet

Kursene gjennomføres én dag i uken over tre uker
fra klokken 9:00 til 15:00.

Innhold

  • Presentasjon av kurs, faggrupper og deltakere
  • Tarmens anatomi og funksjon
  • Medisinsk og kirurgisk behandling
  • Stressmestring og avspenning
  • IBD og kosthold
  • Pasienthistorie
  • Trygderettigheter
  • Å leve med kronisk sykdom
  • Erfaringsutvekslinger


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltakelse på kurs krever henvisning fra lege dersom du ikke allerede er pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Fastlegen kan skrive sykemelding for enkeltstående behandlingsdag/kurs.

Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk Poliklinikk (merk henvisningen med aktuelt kurs)
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Pris:
Én egenandel, evt. frikort. Pårørende deltar kostnadsfritt. Kaffe, te og lunsj blir servert.

Når og hvor

Sted
Lovisenberggata 17
Rom C 525:
- Gå til medisinsk poliklinikk
- Følg blå strek til ventesone 3
- Trapp eller heis til ventesone 4
 
Arrangør
Medisinsk klinikk
PPO - LDS 
Kontaktinformasjon
Pasient- og pårørendeopplæring
Tlf.: 23 22 52 60
 
Buss 37 til Lovisenberg.
Buss 20 og 28 til Fayes gate.
Buss 34 og 54 til Arkitekt Rivertz plass.
Gi beskjed dersom du trenger pasienttransport.
 
Mer informasjon
Se kurstider her.  
Fant du det du lette etter?