HELSENORGE

Hørsel

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Kirurgisk klinikk

Hørselskurset er åpent for personer henvist til hørselssentralen for hørselsproblemer og høreapparatutprøving. Målsettingen med kurset er å bygge opp kunnskap og kompetanse rundt mestring av hørselstap.

Tilstede på kurset vil være representanter fra Hørselshemmedes Landsforbund v/likepersontjenesten, Rådgivningskontoret for syn og hørsel, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Signo Rycon AS samt fra hørselssentralen ved sykehuset.

Kurset er gratis. Pårørende oppfordres til å delta.

Påmelding gjøres hos audiografer/audiopedagog ved hørselssentralen LDS. Dato for neste hørselskurs vil stå på brosjyren du får ved henvendelse.

Når og hvor

Sted
Lovisenberggata 17
  
Arrangør
Kirurgisk klinikk
 

Målsettingen er først og fremst å gi pasientene trygghet gjennom kunnskap. Høy kvalitet på informasjonen i grupper er god ressursutnyttelse. For pasientene er det godt å møte likesinnede, og kanskje er det også lettere å stille spørsmål og å huske spørsmålene når man er i gruppe. Pasientens kunnskap, egeninnsats og motivasjon er viktig for å oppnå et godt resultat av behandlingen.

Fant du det du lette etter?