HELSENORGE

Hjertesvikt

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Medisinsk klinikk

1 dag: arrangeres ved behov.

Å leve med sykdommen og behandlingen

Det å få en hjertesviktdiagnose vil for mange oppleves som svært alvorlig. En del blir engstelige og bekymret for hvordan dette vil påvirke livet og fremtiden, mens andre er mindre påvirket av hendelsen og diagnosen. Symptomene kan være plagsomme og påvirke livskvaliteten. Medisiner som er en viktig del av behandlingen kan ha bivirkninger. Hjertehendelsen kan medføre sterk motivasjon for livsstilsendringer for noen, mens andre kan oppleve det utfordrende og vanskelig å gjennomføre endringer. Men det finnes hjelp å få. Med optimal og tilpasset behandling, er det mulig å leve et langt og godt liv med hjertesvikt.

Kurset

Målgruppen for hjertesviktkurset er pasienter som har fått diagnostisert hjertesvikt. Pårørende er velkomne til å delta i kurset. De vil ofte kunne være en viktig ressurs ved å bli involvert i behandlingstilbudet. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed mestrer livet med sykdommen bedre og oppnår best mulig livskvalitet i hverdagen. På kurset vil det være undervisning av lege (hjertespesialist), hjertesykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og fysioterapeut. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kompetansen den enkelte har utviklet gjennom erfaringer.

Varighet

  • Kurset varer én dag fra kl. 09.00 til 15.00
  • Innhold
  • Presentasjon av kurset, teamet og deltakerne
  • Hva er hjertesvikt? Årsaker, symptomer, behandling
  • Hjertemedisinene – hvordan hjelper de deg?
  • Hjertegod mat – teori og praksis
  • Vi spiser lunsj sammen
  • Fysisk aktivitet, hva nå?
  • Hvordan leve godt med hjertesvikt, nyttige tips.
  • Erfaringsutveksling

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltakelse på kurs krever henvisning fra lege dersom du ikke allerede er pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Fastlegen kan skrive sykemelding for enkeltstående behandlingsdag/kurs.

Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk Poliklinikk (merk henvisningen med aktuelt kurs)
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Pris:
Én egenandel, evt. frikort. Pårørende deltar kostnadsfritt. Kaffe, te og lunsj blir servert.

Når og hvor

Sted
Lovisenberggata 17
Rom C 525:
- Gå til medisinsk poliklinikk
- Følg blå strek til ventesone 3
- Trapp eller heis til ventesone 4

 
Arrangør
Medisinsk klinikk
PPO - LDS 
Kontaktinformasjon
Pasient- og pårørendeopplæring
Tlf.: 23 22 52 60

Buss 37 til Lovisenberg.
Buss 20 og 28 til Fayes gate.
Buss 34 og 54 til Arkitekt Rivertz plass.
Gi beskjed dersom du trenger pasienttransport.
 
Fant du det du lette etter?