HELSENORGE

Etterlattekurs, Lovisenberg Lindring og Livshjelp

Gjennom etterlattekurset ønsker vi å bidra til mestring av veien videre, gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

Livet etterpå – veien videre

Tema som belyses under kurset:
- Hvordan kan jeg leve med min sorg
- Ny hverdag
- Sosionomens time
- Kunst som livshjelp
- Musikk som livshjelp

Kurset går over 3 ettermiddager.

Det serveres et enkelt måltid. I 2021 holdes to kursrekker om våren og to om høsten. 

Fant du det du lette etter?