HELSENORGE

Studie av årsaksmekanismer til primær osteoporose ved hjelp av molekylærgenetikk for å utvikle ny diagnostikk og terapi

Prosjektets formål er å gi ny og viktig innsikt i sykdomsmekanismene til osteoporose ved å identifisere felles gener som også disponerer for muskelasteni.

Prosjektet har også som formål å øke kunnskapen om de bakenforliggende molekylære mekanismer for osteoporose, som i hovedsak er arvelig bestemt. Dette kan gi grunnlag for utvikling av nye og forbedrede behandlingsmetoder. Ved å sammenholde data fra blod, ben og muskel fra samme person, leter man etter biomarkører som kan representere nye diagnostiske hjelpemidler, gi opplysning om prognose, effekt av behandling og muligens ha prediktiv verdi til å forutsi hvilke personer som har risiko for å utvikle osteoporose. Man har så langt funnet en rekke gener og genprodukter, spesielt i ben som er endret ved osteoporose. Man har også identifisert kandidater til ny diagnostikk i blod og serum, som serumproteinet sclerostin, serum-metabolitter dikarboksylsyrer og en rekke transkripter som lages i blodceller.

Avdeling

Unger-Vetlesens institutt / forskningsavdelingen

Finansiering

HSØ
Legatsmidler, Lovisenberg
Vevskultur (ved Tor P. Utheim), Institutt for medisinsk biokjemi, Oslo Universitetssykehus

Prosjektleder

Sjur Reppe (bildet), seniorforsker Lovisenberg og Oslo Universitetssykehus

Prosjektdeltagere

Vigdis T. Gautvik, ingeniør Lovisenberg
Kaare M. Gautvik, professor emeritus Lovisenberg/Universitetet i Oslo
Leila Rad, Oslo Universitetssykehus
Hamed Sadegian-kaffash, Oslo Universitetssykehus
Tor P. Utheim, professor Oslo Universitetssykehus

Fant du det du lette etter?