Samhandling om kommunal hørselsomsorg

Hørselstap er blant de mest vanlige helseproblemer hos eldre, men ofte lavt prioritert og underrapportert i helse- og omsorgstjenesten. I tillegg framstår dagens tjenestetilbud innenfor hørselsrehabilitering dårlig organisert, ufullstendig og lite sammenhengende sett både fra bruker- og behandlerperspektiv.

Fra departementshold uttrykkes bekymring over manglende samhandling mellom de ulike tjenesteleverandører, og for at funksjonsfall hos eldre oppdages for sent. Dette er en stor utfordring med tanke på den politiske målsettingen om at eldre skal bo lengst mulig i eget hjem.

I prosjektet vil personer med hørselsfaglig kompetanse og virke innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og likepersontjenesten samarbeide om å utvikle en samhandlingsmodell for hørselsbaserte rehabiliteringstjenester tilrettelagt eldre som mottar kommunale omsorgstjenester. Det tverrfaglige teamet vil utarbeide samhandlingsrutiner og -prosedyrer som vil følges opp med tanke på egnethet, ressursbruk og effektivitet. Samhandlingsmodellen vil piloteres og man vil derigjennom kartlegge hvilke behov, ønskede ytelser og utbytte hjemmeboende eldre med nedsatt mobilitet har for hørselsbaserte rehabiliteringstjenester. Erfaringsgrunnlaget fra dette prosjektet vil gi føringer for hvordan likepersoner og fagpersoner effektivt og organisatorisk kan samarbeide til beste for sine brukere.

Prosjektet er støttet med 2 mill. fordelt over 2 år (2020-2022)

Avdeling: Kirurgisk Avdeling

Finansiering: Stiftelsen Dam

Prosjektleder: Jorunn Solheim, Ph.D., Cand.Ed., LDS

Prosjektdeltakere:

Dan Erik Løvas, Hørselshemmedes Landsforbund

Kristine Olsen, Oslo Kommune

Kari J.Kværner, C3- Senter for fremtidig helse (OUS)

Fant du det du lette etter?