HELSENORGE
Mestring av fatigue etter hjerneslag med fatiguemestringsAPP

FatigueACt

Hvert år får 13.000 nordmenn hjerneslag. Blant disse rammes 2 av 4 av fatigue.
Prosjektet har som mål å utvikle FatigueACt (Fatigue&Activity; energy conservation strategies) - en applikasjon til bruk på mobiltelefon, Ipad og PC for mestring av fatigue etter slag.

Appen vil bestå av 3 hovedkomponenter: 1) Registreringsdel hvor bruker registrerer aktiviteter, hvile og fatiguenivåer fortløpende gjennom dagen og kvelden. Ved hjelp av prinsipper for kunstig intelligens, vil disse data danne grunnlaget for 2) en persontilpasset prediksjonsmodell for brukerens fatiguenivå ved planlegging av fremtidige aktiviteter. 3) En kunnskapsportal med evidensbasert informasjon til brukerne om energikonservering og mestring av fatigue.

USIT/UiO vil sammen med prosjektgruppen utvikle prototypen for denne appen i samarbeid med slagrammede med fatigue, inkludert slagrammede med språkvansker og synsutfordringer. Prototypen testes ut i to runder med testpersoner med fatigue etter hjerneslag og med helsepersonell. For hver runde vil appen tilpasses i samsvar med tilbakemeldingene fra testgruppen frem til endelig versjon.

Finansiering

Stiftelsen Damm

Prosjektleder

Therese Marie Moen, idéutvikler/daglig leder i prosjektet, brukerrepresentant i NORFAST (Norwegian Symptom Management Network)

In english

This project will develop an innovative and completely new type of fatigue application, Fatigue & ACtivity energy conservation strategies (FatigueACt), for use on tablets, computers and mobile phones.

The app will consist of 3 components:
1) A calendar where the app user plan activities and rest and register energy levels before and after the activity or rest.
2) A component to predict the app user's future fatigue level based on their previous activity records and ratings of how demanding the activities are for them.
3) The app will also include a knowledge portal with useful information about fatigue. This will include updated research-based knowledge about fatigue, strategies for energy saving and the importance of planning activities and rest periods throughout the day.

USIT/UiO are working together with the project group at Lovisenberg, including persons with lived experience with fatigue after stroke and other sequelae such as aphasia and stroke-related vision loss. The prototype of the app will be tested by groups of stroke survivors, and feedback from these groups will be used to update the app to a final version.


 

Fant du det du lette etter?