Enhancing the Evidence Ecosystem. Research on personalized decision support, implementation and evaluation of impact on patient care

Målsettingen med prosjektet er å videreutvikle og teste nye nettbaserte verktøy for klinisk beslutningsstøtte for helsepersonell og pasienter, slik at de kan treffe godt informerte og persontilpassede valg om behandling.

Det finnes idag ingen gode verktøy for å velge blant mange behandlingsalternativer (flervalg). Anbefalinger om behandlingsvalg burde også ideelt sett være tilgjengelig integrert i elektronisk pasientjournal (EPJ). Ny teknologi (www.magicapp.org) gjør det mulig å utvikle, publisere og dynamisk oppdatere faglige retningslinjer som både møter strenge krav til troverdighet og som er tilgjengelige i brukervennlige formater, for godt informerte valg. Ett eksempel er BMJ Rapid Recommendations hvor ny kunnskap som kan endre praksis raskt omskapes til globale retningslinjer, som illustrert ved WHO living guidelines COVID-19 (https://www.bmj.com/rapid-recommendations)

I dette prosjektet vil forskningsgruppen teste ut nye verktøy for flervalg samt en ny tilnærming til beslutningsstøtte i EPJ gjennom MAGICapp, hvor anbefalinger om behandling fra BMJ Rapid Recommendations kan sikre godt informerte og persontilpassede valg i travel klinisk praksis.

Forskningsresultatene fra prosjektet vil tas direkte i bruk gjennom en rekke organisasjoner som bruker MAGICapp til sine retningslinjer og som har etterspurt våre nye verktøy for beslutningsstøtte.

​Per Olav Vandvik og hans forskningsgruppe fikk innvilget midler (9 mill) gjennom sin søknad om åpen prosjektstøtte.


Avdeling

Medisinsk klinikk og Forskningsavdelingen

Prosjektleder

Per Vandvik, professor II UiO/Lovisenberg

Prosjektdeltagere

Per Olav Løvsletten, ph.d.-stipendiat
Anja Fog Heen, ph.d.-stipendiat
Kristoffer Reiestad-Hansem, ph.d.-stipendiat
Stijn van de Velde
Siri Seterelv
Vasti Banks

Fant du det du lette etter?